Genel Tanıtım

Sosyoloji Bölümü 1967 yılında Prof. Dr. Nihat Nirun Bölüm Başkanlığında kurulmuştur. Günümüze kadar sırasıyla Prof. Dr. Nihat Nirun, Prof. Dr. Ahmet Yörükoğlu, Prof. Dr. Rıfat Önsoy, Prof. Dr. M. Cihat Özönder, Prof. Dr. Tülin İçli, Prof. Dr. Gülay Arıkan, Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan ve Prof. Dr. Aylin Görgün Baran Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmüşlerdir. Aralık 2015 yılından itibaren Bölüm Başkanlığı Prof. Dr. Esra Burcu Sağlam tarafından yürütülmektedir.

Bölümde, Sosyoloji Lisans, Sosyoloji Bilim Hazırlığı, Sosyoloji Yüksek Lisans, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. 2017-18 Eğitim-Öğretim yılı verilerine göre Bölümde Lisans Programına kayıtlı 441 öğrenci, Sosyoloji Yüksek Lisans Programına kayıtlı 104 öğrenci, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programına kayıtlı 51 öğrenci ve Doktora Programına kayıtlı 62 öğrenci öğrenim görmektedir. Sosyoloji Bölümü'nde Tarih ve Felsefe bölümleri ile Çift Anadal Programı eğitimi ve üniversitede kayıtlı diğer bölüm öğrencilerine açık olan Sosyoloji Yandal Eğitimi imkanı sunulmaktadır. Sosyoloji Bölümü Lisans ve Lisansüstü düzeyde birçok bölümdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine giriş veya daha ileri düzeyde sosyoloji dersleri ile katkıda bulunmaktadır.

Bölümde, 2017-18 öğretim yılı itibariyle, 5 Profesör, 5 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, Sosyoloji Bölümü kadrosunda yer alan 1 Araştırma Görevlisi, 4 ÖYP'li Araştırma Görevlisi ve 35. madde ile görevli 1 Araştırma Görevlisi görev almaktadır. Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı Yetiştirme Projesi kapsamında Türkiye'deki diğer üniversitelerde görev alacak genç akademisyenlerin yetiştirildiği merkezlerden biridir.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr