Akademik Personel

      

Profesörler

Doçentler

Dr. Öğretim Üyeleri

Araştırma Görevlileri

  • Arş. Gör. Ebru SEVGİLİ: Staj Koord. Yard.
  • Arş. Gör. Selen KOÇAK: Sınav Program Koordinatörü
  • Arş. Gör. Büşra ARI: Eşdeğerlik ve Yatay-Dikey Geçiş Koord., Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çal. Yüksek Lisans Prog. Öğrenci Koord. Yrd.
  • Arş. Gör. Serkan COŞKUN: Uzaktan Eğitim Koord., Bologna Koord. Yrd., Mevlana Koord. Yrd.
  • Arş. Gör. Begüm ARDAHANLIOĞLU: Sınav Program Koord., Staj Koord. Yrd., Çift Anadal Koord. Yrd.
  • Arş. Gör. Münire Büşra TUFAN: FEDEK Koord. Yrd., Kalite Koordinatörü Yrd., Yandal Koord. Yrd.
  • Arş. Gör. Orhan Samet PENÇE: Uzaktan Eğitim Koord., Eşdeğerlik ve Yatay-Dikey Geçiş Koord., Erasmus ve ECTS Koord. Yrd.
  • Arş. Gör. Murat KARADAĞ: Ders Program Koord. Yrd., Sosyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Koord. Yrd., Farabi Koord. Yrd.
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Arş.Gör.Serkan COŞKUN