Akademik Personel

      
Profesörler

Doçentler

Yardımcı Doçentler

Öğretim Görevlileri 

Araştırma görevlileri

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Araş. Gör. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr