Çift Anadal ve Yandal Programları

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Çoban: Yandal Koordinatörü.

Doç. Dr. Aslıhan Öğün Boyacıoğlu: Çift Anadal Koordinatörü.

Sosyoloji Çift Ana Dal Programlarına ilişkin Yönetmelik

Sosyoloji Bölümü Yan Dal Yönetmeliği

Çift Anadal Başvuru Dilekçesi Ek 1,

Çift Anadal Başvuru Dilekçesi EK 2,

Yandal Başvuru Dilekçesi EK 1,

Yandal Başvuru Dilekçesi Ek2

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Arş.Gör.Serkan COŞKUN