Ana Sayfa

Sosyoloji, bireyler, gruplar ve toplumların toplumsal yaşamlarını bütün yönleriyle inceleyen temel sosyal bilimdir. Toplumsal yaşam, bireylerin sergilediği her türlü amaçlı eylem ve diğer birey ve gruplarla kurdukları ilişkileri kapsar. Bu eylem ve ilişkilerin geçmişten bugüne, bir grup veya toplumdan diğerine almış olduğu biçimlerin, geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümlerin anlaşılması ve açıklanması; bireyler, toplumsal kategoriler, gruplar ve genelde toplumlar açısından doğurduğu sonuçların yorumlanması ve eleştirilmesi sosyolojik çabanın merkezinde yer alır. Sosyoloji bu çaba içerisinde makro ve mikro tüm toplumsal meselelerle ilgilenir. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü sosyolojinin bu çabasına nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

N. Özcan Demir
Duyurular

Bölümümüz Araştırma Görevlisi Dr. Canet Tuba SARITAŞ 2016-2017 akademik yılı için “Türkiye’de Esnek Çalışma ve Prekarleşmenin Toplumsal Cinsiyetçi Görünümleri: Sağlık Sektöründe Hemşireler Örneği” başlıklı doktora tez çalışması ile ODTÜ Yılın Lisansüstü Tezi Ödülünü almıştır.  Kendisini tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. 
                                                                                                                                                                                                  Sosyoloji Bölüm Başkanlığı

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2017