ÖYP ve 35. Madde Kapsamında Doktoralarını Tamamlayanlar

2005 Yılı

Hurigül Eker- Selçuk Üniversitesi
Doktora Tezi: Toplumsal Cinsiyet Olgusu Temelinde Mesleğe İlişkin Rol İle Aile-İçi Rol Etkileşimi: Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Kadın Subaylar
Danışmanı: Prof. Dr. M. Demet ULUSOY

 

Hasan Hüseyin Tekin- 100. Yıl Üniversitesi
Doktora Tezi: Türkiye Van İli Örneğinde Mültecilik Statüsüne Geçiş Sürecinde İranlı Sığınmacılar Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Danışmanı: Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Arş.Gör.Serkan COŞKUN