Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: TKD 103-Türk Dili I

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci Yıl, Güz
Dersin Süresi: 1 Yarıyıl  (4 kuramsal, haftada toplam 4 saat)
Dersin Ön Koşulları: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 2 0 2
Dersin ECTS Kredisi: 4
Dersin Sorumlusu: Bölüm tarafından belirleniyor
Dersin İçeriği:

  1. Dil nedir, dil ve kültür
  2. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
  3. Türkçenin tarihsel gelişimi
  4. İmla kuralları
  5. Sesbilgisi
  6. Biçimbilgisi
  7. Sözdizimi

Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci
Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini tanıyacak, imla kurallarını uygulayacak, Türkçenin sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözdizimini açıklayabilecek ve  uygulayabilecektir.
Öğretim Yöntemi(leri) :Anlatım, tartışma.
Değerlendirme Yöntemi :Derse devam (%5), 1 ara sınavı (%15), sınıf projeleri (%30), ve final sınavı (%50). 
Önerilen Kaynaklar:
Atabey, İbrahim vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, yargı yay., 2005.
Demir, N., Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı, Grafiker, Ankara 2003
Eker, Süer, Çağdaş Türk Dili, Grafiker yay., Ankara 2006.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr