Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: TAR 241-Sosyal Tarih

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Yunus KOÇ
Dersin İçeriği:         

  • Tarihsel sosyolojinin tanımı ve açıklanması
  • Bir bilim disiplini olarak sosyolojinin teşekkül süreci
  • Sosyal kurumların tarihi
  • Sosyolojik ve tarihî araştırma teknikleri arasında ilişkiler
  • Tarih ve sosyolojinin benimsediği karşılaştırmalı bakış açıları

Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenciler,
Tarihsel sosyolojinin tanımı ve açıklanmasını yapabilecek, bir bilim disiplini olarak sosyolojinin teşekkül sürecini kavrayabilecek, Sosyal kurumların tarihini açıklayabilecek, sosyolojik ve tarihî araştırma teknikleri arasında ilişkileri tahlil edebilecek, tarih ve sosyolojinin benimsediği karşılaştırmalı bakış açılarını kavrayabilecektir.
Öğretme Yöntemleri: Anlatım, tartışma, okuma.
Değerlendirme Yöntemi: Katılım % 10, 1 ara sınavı (% 20), II. Ara sınav (% 20)  ve final sınavı (%50).
Önerilen Kaynaklar:           
BURKE, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, çev. Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,      İstanbul 2000 (2. bs).
SKOCPOL, Theda,(Editör), Tarihsel Sosyoloji, çev  Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt Yay.,         İstanbul 2002 (2. Bs)
ERGUN; Doğan, Sosyoloji ve Tarih, Sosyolojide Yöntem Sorunu, Der yay. İstanbul 1982       (2bs).
BEHAR, Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih, Türkiye’de “Resmi Tarih” Tezinin Oluşumu (1929-      1937), Afa yay., İstanbul 1996, (2. Bs).

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr