Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 775-Aile İçi Şiddet

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi:
Dersin Sorumlusu: Dr. Aslıhan Öğün Boyacıoğlu
Dersin İçeriği:
Şiddetin tanımı ve türleri
Aile içi şiddet: türleri, boyutu, dinamikleri ve etkileri
Aile içi şiddete ilişkin araştırma bulguları
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci, aile içi taciz ve şiddete ilişkin temel konuları analitik olarak değerlendirecek, genelde şiddete ve özelde aile içi şiddete ilişkin temel yaklaşımları öğrenecek, çocuğa karşı ve eşler arası şiddetin ne olduğuna ilişkin temel tartışmaları kavrayacak, aile içi şiddete ilişkin kültürel, ailesel ve bireysel boyutun/etkilerin, örneğin sosyo-kültürel ve ekonomik yapının, yoksulluğun, eğitimsizliğin aile içi şiddeti nasıl etkileyebileceğini kavrayacaktır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma ve öğrenci sunumu
Değerlendirme Yöntemi:  ödev, rapor ve sunum (bir sunum (%25) bir rapor (%25) ve final ödevi (%50)
Önerilen Kaynaklar:                                                                                                              
Ann Hoff, Lee. (1990). Battered Women As Survivors, New York: Routledge.            
Cogito, Şiddet, sayı 6-7, kış-bahar 1996                                                         
Dobash, R. Emerson. (1998). Rethinking Violence against Women.Thousand Oaks: Sage Publications.                                                                                                
Elbow, Margaret. (1998). Patterns in Family Violence, Ann Arbor: UMI.                      
Fedor, Lynette. (1999). Women and Domestic Violence: an Interdisciplinay Approach , New York: Haworth Press.                                                                    
Frehsee, Detlev. (1996). FamilyViolence Against Children: a Challenge for Society,  New York: Walter de Gruyter.                                                                                  
İçli, Tülin, A. Öğün ve N. Özcan. (1995). Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu. Ankara: KSSGM.                                                                                     
Klein, Renate. (1998). Multidisciplinary Perspectives on Family Violence, London: Routledge Levinson, David. (1989). Family Violence in Cross-Cultural Perspective. Newbury Park:  Sage Pub.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr