Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: Sos 768-Türk Sosyologları

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Nevin Güngör Ergan
Dersin İçeriği:

  • Türk sosyolojisinin tarihi gelişimi ve II. Meşrutiyet dönemi fikir akımlarının ayrıntılı olarak incelenmesi.
  • Seçilecek bazı Türk sosyologlarının (Hilmi Ziya Ülken, Orhan Türkdoğan, Sabri F. Ülgener, Birsen Gökçe, Şerif Mardin, Amiran Kurtkan Bilgiseven, Nihat Nirun vb.) görüşlerinin Türk sosyo- kültürel hayatının dinamikleri ve Batıdan gelen tesirlerle nasıl şekillendiği, onların görüşlerinin Türk sosyo- kültür yapısı ve fikir hayatını nasıl etkilediği ve Türk sosyoloji tarihi içindeki yerleri.

Dersin amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci Türk sosyolojisinin tarihi gelişimini,  II. Meşrutiyet dönemi fikir akımlarını ayrıntılı olarak açıklayabilecek ve değerlendirebilecek; seçilecek bazı Türk sosyologlarının (Hilmi Ziya Ülken, Orhan Türkdoğan, Sabri F. Ülgener, Birsen Gökçe, Şerif Mardin, Amiran Kurtkan Bilgiseven, Nihat Nirun vb.) görüşlerinin Türk sosyo- kültürel hayatının dinamikleri ve Batıdan gelen tesirlerle nasıl şekillendiğini, onların görüşlerinin Türk sosyo- kültür yapısı ve fikir hayatını nasıl etkilediğini ve Türk sosyoloji tarihi içindeki yerlerini açıklayabilecek, yorumlayabilecek ve değerlendirebilecektir.
Öğretim Yöntemi: İlk bölüm anlatım, ikinci bölüm öğrencilerin konuyu araştırmaları ve araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı tartışmalı bir sunum
Değerlendirme Yöntemi: Bir rapor ( %50 ) ve bir final raporu ( % 50)
Önerilen Kaynaklar:
Gökçe, Birsen. (1984) Orta Öğretim Gençliğinin Beklenti ve Sorunları, Ankara: M.E.B. Yayını.
Kurtkan, Amiran. (1977) Sosyolojik Açıdan Eğitim Yolu ile Kalkınmanın Esasları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını.
Mardin, Şerif. (1995) Türkiye’de Toplum ve Siyaset, 5.b., İstanbul: İletişim Yayını.
Nirun, Nihat. (1994) Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, Ankara: A.K.D.T.Y.K. Yayını.
Türkdoğan, Orhan. (1999) Kemalist Sistem- Kültürel Boyutları, İstanbul: Alfa Yayını.
Ülgener, Sabri F. (1981) Dünü ve Bugünü ile Zihniyet ve Din, İstanbul: Der Yayını.
Ülken, Hilmi Ziya. (1998) İnsani Vatanperverlik, İstanbul: Ülken Yayını.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr