Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 743-Sosyal Değişme Teorileri

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: daha sonra ilan edilecek
Dersin İçeriği: Temel sosyal değişme teorilerinin sınıflaması ve sistematik olarak incelenmesi. Sosyal ve kültürel değişmeyle ilgili seçilmiş alanlarda derinlemesine inceleme ve sosyolojik analiz.
Dersin Amaçları: Sosyal değişme olgusunun kültürel, politik ve ekonomik içeriği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç neticesinde öğrenciye, tarihsel gelişim süreci içerisinde sosyal değişmenin sosyo-kültürel sonuçlarına ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazandırılmış olacaktır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Seminer ve yazılı sınav (iki seminer ödevi %50, yazılı sınav %50)
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:
Öğretim Üyesinin Ders Notları.
Drucker, Peter F. ( 1992 ) Kapitalist Ötesi Toplum, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Huntington, S.P., ( 2001 ) “Medeniyetler Çatışması mı?”, Medeniyetler Çatışması, Ankara: Vadi Yayınları.
Bauman, Zygmunt, (1999). Küreselleşme, Toplumsal Sonuçları, (Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları.
Cohen, R., P.Kennedy. (2000). Global Sociology, MacMillian Pres, London.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr