Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 718-Çağdaş Sosyoloji Teorilerinde Yeni Akımlar

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Düzeyi: Doktora

Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar

Dersin Süresi: Bir dönem

Dersin Önkoşulu: Yok

Öğretim Dili: Türkçe

Dersin Kredisi: 3 0 3

ECTS Kredisi: 10

Dersin Sorumlusu: Dr. M. Demet Ulusoy

Dersin İçeriği:  Bu derste öğrencinin özel ilgi alanlarındaki yeni sosyolojik akımların derinlemesine incelemesi yapılmaktadır. Teorisyenlerin kişisel tarihleri, yaşadıkları dönemin toplumsal özellikleri, teorisyenin bilimsel kurgusu ve eleştirileri tartışılmaktadır. Bu derste öğrenci özel ilgi alanları kapsamında yeni ortaya atılan fikirler, konular ve tartışmalarla karşılaşmaktadır.

Dersin Amaçları: Öğrenci interdisipliner bir anlayışın sosyolojik perspektife olan katkılarını takip eder ve çağdaş sosyolojinin duruşunun çok yönlü kavramalarını anlayarak ifade eder. Öğrenci bu dersle, özellikle gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin küreselleşme eksenindeki duruşları ve bu bağlamda dünyadaki olası yeni oluşumlar üzerine analiz becerisi kazanır. Bu bağlamda farklı teorisyenlerin kavramsal modellerini ifade eder, benzerlikler ve farklılıkları karşılaştırır.

Öğretim yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: iki rapor (%50) ve bir final raporu (%50))

Önerilen Kaynaklar:

Ritzer, George (1996) Modern Sociological Theory, Fourth Ed., McGraw-Hill İnt. Edit. Part III,        353- 595.
Best, Shaun (2003)  A beginners guide to Scial Theory, Sage Pub. Part 4,5,6,
Post Modernism
Jameson, Frederic (1997) Marksizm ve Biçim
_____ (2002) Dil Hapishanesi: Yapısalcılığın ve Rus Biçimçiliğinin Eleştirel Öyküsü
_____ (2004) Biricik modernite:Şimdinin Ontolojisi Üzerine İnceleme
Baudrillard, Jean (1997) Tüketim Toplumu, Ayrıntı yay.
_____ (2002) Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Boğaziçi Üni. Yay.
_____ (2005) Simülarklar ve Simülasyon, Doğu Batı yay.
Structuration
Giddens, Anthony (1984) Toplumun Kuruluşu, Bilim ve Sanat
_____ (2004) Küresel Kuşatma Karşısında İnsan, Ufuk kitap.
_____ ( 2004) Modernliğin sonuçları, Ayrıntı yay.
Poststructuralism
Foucault, Michel (1999)Yapısalcılık ve Postyapısalcılık, Birey yay.
_____ (1992) Hapisanenin Doğuşu,İmge yay.
_____ (2002) Kliniğin Doğuşu, Doruk yay.
_____ (1993)Bu bir pipo değildir, Yapı Kredi yay.
Manuel  Castells
Castells, Manuel (2005) Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul Bilgi Üni.
_____ (2006) Kimliğin Gücü, İstanbul Bilgi Üni.
_____ (2003) Küresel Kuşatma Karşısında İnsan, Ufuk Kitapevi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr