Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 713-Gençlik Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Vildan Akan
Dersin İçeriği: Gençlik tanımları; gençlik kavramının tarihsel süreç ve kültür yapıları içinde karşılaştırılması; çağdaş toplumda gençlik; gençlikle ilgili sosyolojik kuramlar; Türkiye’de ve Batı ülkelerinde gençlik sorunları.
Dersin Amacı: Dersin sonunda öğrenciler gençlik kültürünü sosyolojik olarak analiz edebilir ve açıklarlar.
Öğretim Yöntemi: Anlatım. Aynı zamanda öğrencilerin ödev hazırlamaları
Değerlendirme Yöntemi: Ödev %60, yazılı sınav %40
Önerilen Kaynaklar:        
Akan, Vildan (1997) “Göç ve Gençlik”, Toplum ve Göç içinde Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları s:521-532.
Bell, D. (1978) The Cultural Contradictions of Capitalism, London: Heinmann.
Hall, G. Stanley. (1984) Adolescence and its Relations Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education, New York: Appleton Comp.
Kaplan, L. (1984) Adolescence: The Farewell to Childhood, New York: Simon-Schuster.
Merton, R. K. (1957) Social Theory and Social Structure, New York: John Wiley.
Raison, T. (1966) Youth in a New Society, London: Hart-Davis.
Tezcan, M. (1991) Gençlik Sosyolojisi Yazıları, Ankara: Gündoğan.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr