Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 698-Kültür Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. M. Cihat Özönder
Dersin İçeriği: Kültür teorileri, sosyal yapı muhtevası olarak kültür, temel sosyo-kültür kurumları, kültürleşme, zıt kültür, transkültürasyon, sosyal yapı içinde kültürel temas noktaları/grupları, Türk kültürünün kurumları üzerinde çalışmalar.
Dersin Amaçları: Kültür teorilerini ve temel kültür kavramlarını açıklamak, uygulamalı ve karşılaştırmalı araştırma modellerini öğretmek.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav ( İki ara sınav ( % 50 ) ve bir final ( % 50 ) )
Önerilen Kaynaklar:
Öğretim Üyesinin Ders Notları.
Özönder, M. Cihat ( 1984 ) “Kültür Bütünleşmesi ve Alt Kültür Grupları Hakkında Düşünceler”, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara: XXII/ 1-2: 132-152.
Lınton, Ralph ( 1947 ) The Cultural Background of Personality, London: Routledge&Kegan Paul LTD.
Hatch, Elvin ( 1973 ) Theories of Man and Culture, Chicago: The Univesity of Chicago Press.
Benedict, Ruth ( 1961 ) Patterns of Culture, Cambridge: The Riberside Press.
Abrahamson, Mark ( 1990 ) Sociological Theory, New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs.
Coser, Lewis ( 1964 ) Sociological Theory, New York: The Macmillan Company.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr