Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 692-Suç Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Aslıhan Öğün Boyacıoğlu
Dersin İçeriği:

  • Modernist suç yaklaşımlarının genel değerlendirmesi ve olumlayıcı postmodern yaklaşım
  • Irving Goffman ve ‘damga’ ve ‘toplam kurumlar’ kavramları
  • Howard Becker ve ‘etiketleme’ kavramı
  • David Matza ve ‘sürüklenme’ kavramı
  • Jack Katz ve ‘suçun baştan çıkartıcılığı’ kavramı
  • Michel Foucault ve ‘gözetleme’ kavramı

Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci, suçu mikro düzey nedensellik ve makro düzey içerikle inceleyen modernist suç teorilerini eleştirel bir çerçevede değerlendirecek, Suça ilişkin postmodern tartışmalara ilişkin eleştirel bakış açısı geliştirecek, suçun endüstriyel ve post-endüstriyel toplum örüntülerinde nasıl yeniden tanımlandığına/üretildiğine ilişkin teorik yaklaşımları analiz edebilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma ve öğrenci sunumu
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (iki arasınav (%50) ve bir final (%50))
Önerilen Kaynaklar:

Becker, Howard. (1963). Outsiders, New York: Macmillan Publishing.

Foucault, Michel. (2000). Hapishanenin Doğuşu, Ankara: İmge Yayınları.
Goffman, Irving. (1961). Asylums, New York: Doubleday and Company Inc.
Henry, Stuart ve Dragan Milavonavic. (1996). Constitutive Criminology, Londra: Sage Publications.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr