Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 682-Gençlik Suçluluğu

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu
Dersin İçeriği:

  • gençlik, sapmış davranış ve suçlulukla ilgili teorik yaklaşımlar
  • konunun araştırılmasına yönelik metodolojik tartışmalar
  • konu ile ilgili son dönem araştırmalar
  • gençlik suçluluğunun coğrafik ve demografik açıklanması
  • gençlik suçluluğunun nedenleri ve sonuçları
  • gençlik suçluluğunun sosyal ve kültürel faktörleri
  • gençlik suçluluğunun informal ve formal sosyal kontrolü
  • gençlik suçluluğu ile ilgili Türkiye’de ve dünyada yapılan son dönem araştırmalar

üzerinde durularak  gençlik suçluluğunun sosyal, kültürel ve yasal zeminleri ile ilgili teorik ve pratik araştırmalar değerlendirilir. Ayrıca öğrencilere konu ile ilgili araştırma yapma  fırsatları verilir.
Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci,
gençlik suçluluğu ve sapma hakkında teorik bir bilgiye sahip olacak, gençlik suçluluğunun nedenlerini ve sonuçlarını irdeleyebilecek, suçluluğun ortaya çıkmasında, çeşitlenmesinde ve yayılmasında sınıf, statü, yapısal fırsatlar, okul, aile, arkadaşlık, kültür gibi bazı faktörlerin etkisini ve gençlik suçluluğunun ya da sapmış davranışların kontrolünde informal ve formal mekanizmaların rolünü tartışabilecektir.
Öğretme Yöntemi(leri) :Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi :1 Ara sınav (%25) ve proje hazırlama ve sunma (%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Gullotta, T. (1998), Delinquent Violent Youth:Theory and Intervention, Sage Publications, Thousand Oaks.
Lotz, R. ( 1985), Juvenile Delinquency and Juvenile Justice, Random House, New York.
Watts, M.W., (1998), Cross-Cultural Perspectives on Youth and Violence, JAI Press, Stanford Conn.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr