Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 681-Çağdaş Suç Teorileri

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Aslıhan Öğün Boyacıoğlu
Dersin İçeriği:
Modernist suç teorisinde makro ve mikro boyutta nedenselliğin kurgulanışı
Mikro düzey nedensellik kurgusu: klasik ve rasyonel seçim teorisi, biyolojik, psikolojik, sosyal kontrol ve öğrenme teorileri, etkileşimci teori ve etiketleme yaklaşımı
Makro düzey nedensellik kurgusu: sosyal ekoloji ve sosyal dezorganizasyon, yapısal ve altkültürel gerilim teorisi, çatışmacı, eleştirel ve radikal teori
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci, suça, mağdura ve değişik suç türlerine ilişkin temel kuramsal yaklaşımları öğrenecek, suçun mikro ve makro düzeyde kurgulanışına ilişkin eleştirel analiz yapabilecektir. 
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma ve öğrenci sunumu
Değerlendirme Yöntemi:  ödev, rapor ve sunum (bir sunum (%25) bir rapor (%25) ve final ödevi (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Becker, Howard. (1963). Outsiders, New York: Macmillan Publishing.
Cohen, Stanley. (1985). Visions of Social Control, Cambridge: Polity Press.
Siegel, Larry. (1989). Criminology, St. Paul: West Publishing.
Nelken, David. (1994). The Futures of Criminology, Londra: Sage Publications.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr