Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: Sos 665-Türk Sosyolojisinde Aktüel Problemler

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Nevin Güngör Ergan 
Dersin İçeriği:
-Genel olarak sosyolojinin problemleri,
- Türk sosyolojisinin problemleri,
-Türkiye’de sosyoloji eğitiminin problemleri.
-Türk sosyolojisinde Günümüz Türkiye’sinde gözlenen aktüel sosyal problemlerle
(eğitim, dil, terör, küreselleşme v.b.) ilgili tespitler ve çözüm önerileri.
Dersin amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci; genel olarak sosyolojinin problemlerini, Türk sosyolojisinin problemlerini, Türkiye’de sosyoloji eğitiminin problemlerini eleştirel ve sentezci bir yaklaşımla inceleyebilecek; Türk sosyolojisinde günümüz Türkiye’sinin aktüel sosyal problemleriyle (eğitim, dil, terör, küreselleşme v.b.) ilgili yapılan tespitleri ve getirilen çözüm önerilerini inceleyebilecek, yorumlayabilecek ve değerlendirebilecektir.
Öğretim Yöntemi: İlk bölüm anlatım, ikinci bölüm öğrencilerin konuyu araştırmaları ve araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı tartışmalı bir sunum
Değerlendirme Yöntemi: Bir rapor ( %50 ) ve bir final raporu ( % 50)
Önerilen Kaynaklar:
(1991) 75. Yılında Türkiye’de Sosyoloji, (Haz: İsmail Coşkun), İstanbul: Bağlam Yayını.
Kasapoğlu, Aytül. (1991) Yüksek Öğretimde Sosyoloji Eğitiminin Sorunları, Ankara.
(t.y.) Sorgulanan Sosyoloji, (Haz: M. Çağatay Özdemir) Ankara: Eylül Yayınevi.
Sezer, Baykan. (1988) Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul: Sümer Kitabevi Yayını.
Sezer, Baykan. (1993) Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, İstanbul: Sümer Kitabevi Yayını.
Tuna, Korkut. (2002) Yeniden Sosyoloji, İstanbul: Karakutu Yayını.
Ülken, Hilmi Ziya. (1955) Sosyolojinin Problemleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat      Fakültesi Yayını.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr