Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 631-Sosyalizasyon

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. M. Demet Ulusoy
Dersin İçeriği: Dersin ilk aşamasında sosyalizasyon sürecinin amaçları, mekanizmaları ve ajanları ( Aile, okul ve kitle iletişim araçları) tartışılmaktadır. İkinci kısımda ise temel sosyalizasyon teorilerinin belli başlı temsilcileri konu edilmekte, kullandıkları kavramsal model üzerinden farklılıkları ve ortak noktaları saptanmaya çalışılmaktadır. Dersin üçüncü bölümünde öğrencinin seçeceği bir ilgi alanı ve konu çerçevesindeki hazırladıkları bir ödev sunumu tartışma ortamı içinde yapılmaktadır.
Dersin Amaçları: Bu derste öğrenci sosyalizasyon sürecinin sosyolojik analizinin çok yönlü ve çok faktörlü bir bakış açısı olduğu üzerine farkındalık düzeyini geliştirir. Bu bağlamda sosyalizasyonun amaçları, mekanizmaları ve temel ajanları üzerine farklı sosyolojik perspektifleri tartışarak eleştirileriyel bir bakış açısı kazanır.
Öğretim yöntemi: Anlatım , tartışma, rapor sunumları (rapor sayısı:10 )
Değerlendirme Yöntemi: Raporlar (%50) ve bir final raporu (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Goslin, David (Ed.) ( 1968) Handbook of Socialization Theory and Research, Part I, Theoretical Approaches to the Socialization Process.
Eklin Frederick ( ) Çocuk ve Toplum ,Çocuğun Toplumsallaşması
Türker Alkan (1979), Siyasal Toplumsallaşma: Siyasal Bilincin gelişmesinde Aile, Okulun vr Toplumsal sınıfların Etkisi, Kültür,
Mustafa Ruhi Şirin (2006) Televizyon, Çocuk ve Aile, İz yay./düşünce dizisi
Marshal McLuhan (2005), Yaradanımız medya: Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu, Merkez Kitapçılık

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr