Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 625-Sanayi Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, 3 saat kuramsal, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr.  Gülay Arıkan
Dersin İçeriği: Derste Taylorizm, Fordizm, Post-Fordizm ve esnek üretim; klasik ve modern yönetim anlayışı; çalışma ve yönetim ilişkilerinde değişme; işçi-işveren ilişkilerindeki değişme; çağdaş çalışma örgütleri; meslek sisteminde değişen eğilimler; sendikalar, sosyal politika ve işsizlik; kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliği konuları ele alınacaktır.
Dersin Amacı: Dersi alan öğrenci;
Endüstrileşme ile ilgili temel kavramları ve sosyolojik teorileri anlayıp, ifade edebilecektir.
Bunun yanı sıra Taylorizm, Fordizm, Post-fordizm ve esnek üretim, çalışma ve yönetim ilişkilerindeki değişme, çağdaş çalışma örgütleri, meslek sisteminde değişen eğilimler, sendikalar, sosyal  politika ve işsizlik, kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliği, küreselleşmenin ekonomik boyutu, ulus aşırı şirketlerin/sermayenin gelişmesi ve ulus-devletin krizi gibi aktüel konuları yorumlayıp, açıklayabilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, öğrencilerin konuyu araştırmaları, araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı, tartışmalı bir sunum.
Değerlendirme Yöntemi:      Dersin kapsamı ve öğrencinin ilgi alanına uygun olarak hazırlanacak iki ayrı rapor.
Önerilen Kaynaklar:
Frankel, Boris. (1995) Sanayi Sonrası Ütopyalar, (çev. Kamil Durand), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Kumar, Krishan. (1995) Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, (çev. Mehmet Küçük), Ankara: Dost Kitabevi.
Auster, Carol Jean. (1996) The Sociology of Work: Concept and Cases, Pine Forge Press, Thousand Oaks.
Belonger, Jacques. (1994) Workplace Industrial Relations and Global Challenge, New York: ILR Press.
Eldridge, John. (1991) Industrial Sociology and Economic Crisis, Harvester Wheatsheaf Hemel Hempstead.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr