Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 430-Saha Araştırma İncelemeleri ve Uygulamaları

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Dördüncü yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl
Dersin Önkoşulu: SOS 403-Araştırma Metot ve Teknikleri II dersini almış ve başarmış olmak
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 2 3 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu
Dersin İçeriği:
nitel araştırma yöntemi ve saha araştırması ile ilgili teorik bilgileri hatırlamak,
saha araştırmasına ilişkin serbest okumalar yapmak,
bir araştırma sahasını belirlemek,
seçilen örnek sahaya gidilmesi,
araştırma projesinin hazırlanması,
araştırma projesinin sonuçlanması ve sunulması 
araştırma projesinin tartışılması ve sınıf içi değerlendirilmesi
Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci
saha çalışmasının uygulanabileceği bir araştırma projesini geliştirecek,
proje hazırlamada ve uygulamada karşılaşılan problemler ve çözüm
yollarını tartışacak ve araştırma raporu yazacaktır.
Öğretme Yöntemi(leri) :Anlatım, tartışma, bireysel ya da grup çalışmaları, poster veya power point sunum
Değerlendirme Yöntemi :1 Ara sınav (%25) ve proje hazırlama ve sunma (%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Cole, S. (1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Vadi Yay. Ankara  (I.Bölüm ve IV.Bölüm)
Morgan, M. (1999), Bir Çift Yürek, Dharma Yay. İstanbul.
Shostak, M.  (2003), Nisa, Şahin Kaya Matbb. İstanbul.
Pierce, J.E,  (2003), Bir Türk Köyünde Yaşamak, Şahin Kaya Matb., İstanbul.
Wallraff, G. En Alttakiler, (çev. O. Okkan), Milliyet Yay., İstanbul.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr