Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 426-Mezuniyet Çalışması II

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Dördüncü yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 2 4 4
ECTS Kredisi: 8
Dersin Sorumlusu: Bütün öğretim üyeleri
Dersin İçeriği: Öğrenci, SOS 332 Proje Hazırlığı aşamasında geliştirdiği ve Mezuniyet Çalışması I aşamasında uyguladığı araştırma projesi kapsamında derlediği verilere dayalı olarak çalışmasının ampirik ve kuramsal sonuçlarını ve daha ileri araştırma için önerilerini yazılı bir rapor halinde danışmanına sunar. 
Dersin Amaçları: Bir danışmanın gözetimi altında öğrencinin kendisinin planladığı ve uyguladığı bir araştırma projesi çerçevesinde derlediği verilere dayalı olarak bir araştırma raporu yazma yeteneklerinin geliştirilmesi.
Öğretim Yöntemi: Öğrenci haftalık çalışmasını yazılı veya sözlü olarak danışmanına rapor eder, çalışmasının ilerleme sürecini danışmanı ile tartışır, kendisine yapılan önerileri kaydeder.
Değerlendirme Yöntemi: Danışman tarafından başka türlü belirlenmediği takdirde, analiz ve ifade kalitesi (% 70),  çalışma takvimine uyma (% 20), raporun fiziksel-şekilsel kalitesi (% 10).
Önerilen Kaynaklar:
Araştırma konusuna bağlı olarak danışman tarafından önerilecek kaynaklar ve öğrencinin kendisinin oluşturduğu bibliyografya.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr