Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 425-Mezuniyet Çalışması I

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Dördüncü yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 2 saat değerlendirme + en az 4 saat uygulama
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 2 4 4
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Bütün öğretim üyeleri
Dersin İçeriği: Öğrenci, SOS 332 Proje Hazırlığı aşamasında geliştirdiği araştırma projesini uygular ve gerekli verileri derler. Araştırmanın konusuna ve türüne bağlı olarak projenin uygulanması tatil günleri ve dönemlerinde çalışma yapmayı gerektirebilir.
Dersin Amaçları: Bir danışmanın gözetimi altında öğrenci kendisinin planladığı bir araştırma projesini uygulama ve gerekli verileri derleme yeteneklerinin geliştirir, araştırma sürecinin planlama, iletişim, veri kalitesini güvence altına alma, araştırdığı olguya/gruba dışarıdan bir göz olarak bakma ve araştırma sürecinin ahlaki sorunları ile nasıl baş edeceğini öğrenir.
Öğretim Yöntemi: Öğrenci haftalık çalışmasını yazılı veya sözlü olarak danışmanına rapor eder, çalışmasının ilerleme sürecini danışmanı ile tartışır, kendisine yapılan önerileri kaydeder.
Değerlendirme Yöntemi: Danışman tarafından başka türlü belirlenmediği takdirde, zamanlama, planlama ve verimlilik (% 20), gerekli verileri derleme (% 40), iletişim becerilerini geliştirme ve ahlaki sorunlarla başa çıkmayı öğrenme (% 20), raporlama (%20).
Önerilen Kaynaklar:
Araştırma konusuna bağlı olarak danışman tarafından önerilecek kaynaklar ve öğrencinin kendisinin oluşturduğu bibliyografya.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr