Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 411-Kent Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Dördüncü Yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir Dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Vildan Akan
Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrenciler kent sosyolojisi ile ilgili temel kavramları ve sosyolojik kent kuramlarını öğrenirler.
Dersin İçeriği: Kentleşme ile ilgili temel kavram ve sosyolojik teoriler. Dünyada özellikle Türkiye’de kentleşmenin nedenleri, özellikleri ve etkileri. Kentsel nüfusun kaynağı, özellikleri ve dağılımı. Kentsel bölgelerin sosyal yapısı. Kentin ekolojik düzeni. Kentlerde bireyler, gruplar ve sosyal kurumlar. Kentsel hayata uyum. Gecekondu gelişmesi. Batı dünyasındaki “slum”lar ile gelişmekte olan ülkelerin sefalet mahalleleri arasında gecekonduların yeri.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı Sınav [İki ara sınav (%60) ve bir final (%40)]
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:       
Burgess E. and Bouge, D. (1970) Urban Sociology, Chicago: Chicago Press.
Fischer, C. S. (1984) The Urban Experience, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Flanagen, William G. (1993) Contemporary Urban Sociology, Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Kartal, K. (1983) Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de Kentlileşme, Ankara: Yurt Yayınları.
Keleş, Ruşen. (1984) Kentleşme Konut Politikası, Ankara: A.Ü.S.B.F. Basımevi
____________ (1976) Kentbilim İlkeleri, Ankara: Sosyal Bilimler Derneği.
Sassen, S. (1991) The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton: Princeton Univ. Press.
Savage, Michael (1993) Urban Sociology: Capitalism and Modernity, London: MacMillan Pub.
Tuna Korkut (1987) Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, İstanbul: Edebiyat Fak. Yayınları.
Wilson, T. (1985) “Urbanism and Tolerance: A Test of Some Hypotheses Drawn from Wirth and Stouffer”, American Sociological Review, Vol. 50, No. 1 (Feb.) p: 117-123.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr