Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 403-Araştırma Metot ve Teknikleri II

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Dördüncü yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 8
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu
Dersin İçeriği:
Nitel araştırma yönteminin kavramları, özellikleri, tarihçesi, kullanım alanları, nicel yöntem ile karşılaştırılması, adımları verilir, yöntemin kullanıldığı yayınlanmış araştırmalardan örnekler tartışılır ve nitel araştırma yöntemini uygulayabilecek bir araştırma taslağı hazırlanır.
Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci,
nitel araştırma yönteminin kavramsal çerçevesini, özelliklerini, yöntemin uygulanma sürecini öğrenecek ve uygulayabilecektir.
Öğretme Yöntemleri: Anlatım, tartışma, bireysel ya da grup çalışmaları ve sunum.
Değerlendirme Yöntemi:1 Ara sınav (%25) ve proje hazırlama ve sunma (%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Cole, S. (1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Vadi Yay. Ankara (I.Bölüm ve   IV.Bölüm)
Morgan, M. (1999) Bir Çift Yürek, Dharma Yay. İstanbul
Myring, P. (2000) Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş, Baki Kitabevi, Adana
Yıldırım, A. Şimşek, H. (2000), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,  Seçkin Yay.,    Ankara.
Shostak, M.  (2003), Nisa, Şahin Kaya Matbb. İstanbul.
Pierce, J.E,  (2003), Bir Türk Köyünde Yaşamak, Şahin Kaya Matb., İstanbul.      
Punch, K.F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi, (trans. D.Bayrak, H.B.Aslan, Z.Akyüz)         

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr