Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 307-Sosyal Bilimlerde İstatistik Metotları I

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Ayça Gelgeç Bakacak
Dersin İçeriği:
Verilerin sınıflanması, gruplanması, frekans dağılımlarının oluşturulması ve grafiklerle ifade edilmesi
Temel dağılım (vasat) ölçüleri: ortalama, medyan, mod ve yüzdelik noktalar.
Temel değişim ölçüleri: ortalama sapma, standart sapma, çeyrek sapma, kayma, sivrilme
İki değişkenin ilişkisi: basit korelasyon, Spearman katsayısı, anlamlılık testi.
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci, toplanan verilerin tasnif edilmesine yönelik işlemleri uygulayabilecek, verilere ilişkin tek yönlü işlemleri yapabilecek, betimsel işlemlerin yanı sıra iki değişkenli ilişki hakkında basit korelasyon tekniklerini kullanabilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım
Değerlendirme Yöntemi:  Yazılı Sınav (iki ara sınav (% 50) ve bir final (% 50))
Önerilen Kaynaklar:
İçli, Tülin. (1987).  Sosyal Bilimlerde İstatistik, Ankara: H.Ü. Fen Fakültesi Basımevi.                                              Arıcı, Hüsnü. (1981). İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar, Ankara: Meteksan.                               

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr