Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 304-Çağdaş Sosyoloji Teorileri I

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Bahar

Dersin Süresi: Bir dönem

Dersin Önkoşulu: Yok

Öğretim Dili: Türkçe

Dersin Kredisi: 3 0 3

ECTS Kredisi: 6

Dersin Sorumlusu: Dr. Nilüfer Özcan Demir

Dersin İçeriği: Bu derste başlangıçta fonksiyonalist, çatışmacı ve sembolik etkileşimci kuramların genel çerçevesi ortaya konulduktan sonra her bir çağdaş sosyoloji kuramının temel kabulleri ve bu kuramın temsilcisi olan bir kuramcı çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda her bir kuramcı, kuramın tartışıldığı derste, kişi, toplum ve kuramın doğasına ilişkin temel varsayımları çerçevesinde oluşturduğu model bağlamında incelenmektedir.

Dersin Amaçları: Bahar ve güz dönemleri itibariyle verilen Çağdaş Sosyoloji Teorileri dersleri Sosyoloji lisans öğrencileri, çağdaş sosyoloji kuramlarını ve kuramların temsilcilerinin görüşleri üzerine öncelikle bilgi sahibi olur.Öğrenci ders süresince temel kuramların ve kuramcıların (Fonksiyonel, çatışmacı, sembolik etkileşimci) temel kavramları, içinde bulundukları tarihsel dönem paralelinde topluma ve bireye bakışlarını anlar.Her kuramın temsilcisinden hareketle kuramın tüm perspektiflerini anlayan  öğrenciler, bu perspektifleri karşılaştırmalı bir bakış açısıyla değerlendirir. Sonuçta öğrenciler, farklı kuramların kavramsal modellerinden hareketle toplumsal olana yönelik projeksiyon yapabilme becerisi kazanır.

Öğretim yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (İki sınav (%50) ve bir final (%50))

Tavsiye Edilen Okuma Listesi:

M.Poloma (1993) Çağdaş Sosyoloji Kuramları (Çev.H.Erbaş) Ankara:Gündoğan Yay.
Wallace Ruth ve A.Wolf  (2004) Çağdaş Sosyoloji Kuramları (Çev:L.Elbruz ve R.Ayas),         İzmir:Punto yayıncılık
Larson, Calvin J. (1977) Major themes in sociological theory  D. McKay New York Wallace,
George Ritzer (1996) Modern Sociological Theory, Fourth Edt.,McGraw-Hill İnt. Edit. Part     II, 93- 347
Shaun Best( 2003)  A beginners guide to Social Theory, Sage Pub. Part  1,2,3,

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr