Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 206-Sosyal Bilimlerde Metot

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 303
Dersin ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Halim Çavuşoğlu
Dersin İçeriği: Derste bilimin kökeni, gelişmesi, özellikleri, sınıflandırması, toplumsal bilimler ile doğa bilimleri arasındaki farklılıklar, toplumsal bilimlerin bilimselliği, bilimin değer yargılarından arındırılması, toplumsal bilimlerde metodolojiye ilişkin temel kavramlar (varsayım, değişken, kuram, yasa, model, yaklaşım, paradigma, determinizm, vb), kuramcıların yöntem konusundaki görüşleri, sosyolojik araştırmalarda yöntem ve teknikler, araştırma tasarısı ve araştırma raporu yazılması gibi konular ele alınmaktadır.
Dersin Amacı: Dersi alan öğrenci;

  • Bilimin kökenini, gelişmesini ve sınıflandırmasını açıklayabilecek,
  • Toplumsal bilimler ile doğa bilimleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ayırt edebilecek,
  • Toplumsal bilimlerle ilgili araştırma yapabilmesi için gerekli olan kavramları ve sosyolojik bir araştırmada kullanabileceği yöntem ve teknikleri kavrayarak bunları araştırma yaparken kullanmayı öğrenecektir.

Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma, araştırma raporunun hazırlanması ve sunulması.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav (%50) final sınavı (%50).
Önerilen Kaynaklar:
Cole, Stephen. (1999) Sosyolojik Düşünme Yöntemi-Sosyoloji Bilimine Giriş (çev. B. Demirkol), Ankara: Vadi Yayınları.
Çelebi, Nilgün. (1991) Sosyal Bilimlerde Yöntem, Konya: Teksir.
Duverger, Maurice. (1980) Sosyal Bilimlere Giriş (çev. Ü. Oskay), Ankara: Bilgi Yayınevi.
Gökçe, Birsen. (1988) Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara:
Güven, Sami. (2001) Toplumbiliminde Araştırma Yöntemleri, Bursa: Ezgi Kitabevi.
Keleş, Ruşen. (1976) Toplumbilimlerinde Araştırma ve Yöntem (yay.haz. R. Keleş), Ankara:TODAİE Yayınları.
Sencer, Muzaffer ve Irmak, Yakut. (1984) Toplumbilimlerinde Yöntem, İstanbul: Say kitap    pazarlama.
Wallraff, Günter. (1986) En Alttakiler (çev. O. Okkan), İstanbul: Milliyet Yayınları.
Cole, Stephen. (1980) The Sociological Method-An Introduction to the Science of Sociology, (Third ed.) Rand McNally Publications Company, Chicago.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr