Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve İsmi: SOS 112-Bilim Tarihi
           
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Aylin Görgün-Baran
Dersin İçeriği: Eski dönem uygarlıklarından başlayarak insanlığın düşünce biçiminin nasıl geliştiği, gündelik yaşamın bilgisinin bilimsel bilgi niteliğine nasıl dönüştüğü, farklı bilgi çeşitlerinin insan yaşamındaki yerinin ne olduğu, eski uygarlıklar (Mısır, Mezopotamya) Ortaçağ Avrupa’sı, Ortaçağ İslam Dünyası, Rönesans, 17. yüzyıl Newton Fiziği, 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi, 19. ve 20. yüzyıllardaki  bilimsel gelişmelerle birlikte her dönemin ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarla bağlantısı kurulmaktadır. Ayrıca bilimin tanımı, önemi ve anlamı, bilimin sınıflaması konularını dikkate alarak günümüzde sosyolojide doğa bilimlerinden farklı olarak alternatif yöntem arayışlarının bulunduğu ve bilim insanının araştırmalarında nasıl bir ahlaka sahip olduğu konusu üzerinde durulmaktadır. 
Dersin Amacı: Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci, doğa bilimlerindeki yöntemsel gelişmelerin ve yaklaşımların tarihsel bir süreç içinde, dönemlerin ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarıyla birlikte değerlendirerek sosyolojiye nasıl yansıdığını kavrar ve analiz eder. Eski dönem uygarlıklarından bu yana Formun Üstü bilgi çeşitleri içinde bilimsel bilginin yerini belirleyip günümüzde bilimin nasıl bir konumda bulunduğunu anlar ve ifade eder. Bilim ahlakına ilişkin geliştirilen bilgileri örneklendirir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav ve ödev (iki ara sınav (%40), final (%50) ve ödev (%10))
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:
Aydın, Ayhan (2004), Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası, İstanbul:Gendaş Kültür.
Acot Bascal, (2005), Bilim Tarihi, Ankara: Dost Kitapevi.
Bayet, A.(2000) Bilim Ahlakı (Çev.V.Günyol), İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yay.
Koyré, A. (2000) Bilim Tarihi Yazıları (Çev.V. Günyol), Ankara: Tübitak Yayınları.
Medawar, P. B. (1996) Genç Bilim Adamına Öğütler (Çev.N.Arık), Ankara: Tübitak Yay.
Tekeli Sevim ve Diğerleri. (1999) Bilim Tarihine Giriş, Ankara: Nobel Yayınları.
Ural Şafak. (1998) Bilim Tarihi, İstanbul: Kırkambar Yayınları.
Yıldırım Cemal. (1983) Bilim Tarihi, İstanbul: Remzi Kitapevi.
_____ (1985) Bilim Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr