Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 101-Sosyolojiye Giriş I

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci Yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir Dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Vildan Akan
Dersin İçeriği: Tarihsel, ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı konusunun belirlenmesi; sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri; sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi; kişilerarası ilişkiler, toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar: sosyal sistem; sosyal yapı; sosyal rol; sosyal statü; sosyal organizasyon; sosyal kurum; sosyal tabakalaşma; sosyal değişme; sosyal çözülme; sosyal bütünleşme; kültür, değer, norm, sosyalizasyon ve kişilik.
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci özgür düşünme yeteneğini kazanacak; günümüzde sosyologların ilgilerinin yoğunlaştığı temel sosyolojik konuları bilecek; kendi toplumunu ve farklı toplumları analiz edebilecek; sosyal dünyayı daha iyi anlayacaktır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı Sınav [İki ara sınav (%60) ve bir final (%40)]
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:
Bacon, Francis (1966) Yeni Atlantis, (çev: Hamit Dereli), Ankara: M.E.B.
Campanella Tommaso (2004) Güneş Ülkesi, (çev: Veysel Atayman), İstanbul: Bordo- Siyah.
Durkheim, Emile (1897) Suicide: A study in Sociology, London: Routledge and Kegan Paul (1952).
Fulcher, J. And Scott J. (1999) Sociology, U.K: Oxford University Press.
Giddens, A. (1998) Sociology, U.K: Oxford University Press.
Macionis, J.J. (2001) Sociology, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Mores, Thomas (2004) Utopia, (çev: Ender Gürol), İstanbul: Cem Yayınevi.
Scarpilti, F.R., O’Toole, L.L. (1997) Social Problems, U.S.A: Longman
Sezal İhsan (Ed.) (2003) Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Kitabevi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr