Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: PSİ 101 01-Psikolojiye Giriş

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci Yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Ön Koşulları: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi:3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 4
Dersin Sorumlusu: Yok
Dersin İçeriği: Psikoloji bilimine giriş (tanımı, tarihçesi ve alt alanları )
Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri
Öğrenme psikolojisi
Yaşam boyu gelişim psikolojisi
Klinik psikoloji
Sosyal psikoloji
Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci psikolojiye ilişkin temel kavramları, bilimin tarihçesini, alt alanlarını ve bu alanlara ilişkin temel bilgileri, psikoloji araştırmalarında hangi tür yöntemlerin kullanıldığını açıklayabilecek ve tartışabilecektir.
Öğretme Yöntemi(leri): Düz anlatım ve sınıf içi tartışma
Değerlendirme Yöntemi:1. Ara sınav (%25), 2. Ara sınav (%25) ve Final sınavı (%50). 
Önerilen Kaynaklar:
Morris, C.G. (2002 ). (Ayvaşık, H.B. ve Sayıl, M. çeviri editörleri). Psikolojiyi Anlamak. TPD Yayınları, No:23

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr