Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: EKO 116-Genel İktisat

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 4
Dersin Sorumlusu: Dr. Meral ÖZHAN
Dersin İçeriği:

  • Ekonominin temek kavramları
  • Temel ekonomik sorunlar
  • Ekonomik sistemler
  • Fiyat teorisine giriş
  • Tüketici dengesi
  • Firma teorisi
  • Milli muhasebe kavramları
  • Makro ekonominin temel kavramları
  • Temel makro ekonomik sorunlar

Dersin Amacı:
Ekonominin temel kavramları, temel ekonomik sorunlar, ekonomik sistemler, fiyat teorisine giriş, tüketici dengesi, firma teorisi ve milli muhasebe kavramları, makro ekonominin temel kavramları, temel makro ekonomik sorunlar olarak ekonominin işleyişinin teorik olarak öğretilmesi ve uygulamalı çalışmalara zemin hazırlayacak teorik eğitimin verilmesi.
Öğretme Yöntemi(leri): Anlatım
Değerlendirme Yöntemi :2 teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 teorik final sınavı (%50)  
Önerilen Kaynaklar:
Ekonominin Temelleri. Prof.Dr. Besim Üstünel
İktisadın ABC’si, Prof Dr. İlker Parasız
K.E. Case and R. C. Fair, Principles of Economics, Prentice-Hall, 8th edition, 2007.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr