Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Arş. Gör. Görkem Dağdelen

 

Kişisel Bilgiler

Cinsiyeti: E
Doğum tarihi: 25.02.1981
Medeni durumu: Bekar

İletişim bilgileri

Yazışma adresi: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 06800, Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon: (0312) 297 83 41
E-posta: daggorkem@yahoo.com

Öğrenim özgeçmişi

1. Lisans derecesi, Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2005
           
2. Yüksek lisans derecesi, Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008

3. Doktora derecesi, Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (devam ediyor)   

 

Öğretim ilgileri

Çalışma Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi

Halen okuttuğu dersler

Lisans dersleri: -

Yüksek lisans ve doktora dersleri: -  

Araştırma ilgileri

Sosyal Tarih, Sanat Sosyolojisi

Tamamlanmış-devam eden araştırmalar

 • “Yağlıdere’den New York’a ve Ünlüpınar’dan Londra’ya Göç Örnekleri Üzerinden İşçi Dövizlerinin Aktarımı, Kullanımı ve Etkisindeki Değişmenin Analizi”, TÜBİTAK Projesi, 2007-2010 (Proje Asistanı)
 • “İstanbul’da Enformel Sektörlerde Çalışan Doğu Avrupalı Göçmenler: Tekstil, İnşaat ve Ticaret İşkollarında Kaçak Çalışma ve Göçmenlik Deneyimleri”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi BAP Projesi, 2007 (Proje Asistanı)
 • “Londra'daki Göçmenlerin Dayanışma ve Kültürel Çoğulculuk Kavrayışlarının Karşılaştırmalı Analizi”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi BAP Projesi, 2006 (Proje Asistanı)
 • “Türkiye’de 1980 Öncesi İşçiliğin Benzeşen ve Farklılaşan Deneyimlerinin Sözlü Tarih Yöntemi ile Araştırılması”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi BAP Projesi, 2005 (Proje Asistanı)
 • “Türkiye’de 1980 Sonrası İşçiliğin Benzeşen ve Farklılaşan Deneyimlerinin Sözlü Tarih Yöntemi ile Araştırılması”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi BAP Projesi, 2004 (Proje Asistanı)

Akademik yayınlar

Makaleler, kitap bölümleri

 • “Türkiye’de Uluslararası Göçmenler: İstanbul’un ‘Yabancıları’nın Çalışma Hayatlarından Kesitler”, Doğudan, Sayı 2, Temmuz-Ağustos 2009, s. 44-53.

Kitaplar

Diğer yayınlar ve çalışmalar

 • “Enformel Emek Süreçlerinde Göçmenlik Halleri: İstanbul Konfeksiyon Sanayinde Moldovalı ve Türkiyeli İşçiler”, Türk Sosyal Bilimler Derneği XI. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Kasım 2009, Ankara
 • “Göçmen Stratejilerini Anlamlandırmak: New York’taki Yağlıdereliler Örneğinde İşçi Dövizi Aktarımı”, Aykan Erdemir ve İlhan Zeynep Karakılıç ile birlikte, Sosyoloji Derneği VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Ekim 2009, Didim, Aydın
 • “Türkiye’nin 1980’lerde Yeniden Şekillenen Uluslararası Göç Politikaları: Moldovalı ve Iraklı Göçmenler Bağlamında”, Karaburun Bilim Kongresi, 3-6 Eylül 2009, Karaburun, İzmir
 • “Economic (Ir)rationality and Immigrant Investment Patterns: Turks in New York”, İlhan Zeynep Karakılıç ile birlikte, CRONEM Conference 2009: Diaspora, Migration and Identities: Crossing Boundaries, New Directions, 11-12 Haziran 2009, University of Surrey, Guilford, İngiltere.
 • “Yeni Bir Azınlık Olarak Yabancı Göçmenlerin Yoksunluklarının İstanbul’da Yeniden Üretimi”, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Konferansı, 6-8 Aralık 2007, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
 • “Göçmenlerin Örgütleri ve Örgütlerin Göçmenleri: Londra’da ‘Türkiye’li Kültürlerin Üretimi”, Özgür Bal-Uzun ile birlikte, İç/Dış/Göç ve Kültür Sempozyumu, 14-17 Eylül 2007, Işık Üniversitesi, İstanbul
 • “Irkçı İdeolojilerin Yeni Formlarını Anlamaya Çalışmak:  Walter Benjamin’den Slavoj Zizek’e Irkçılık ve Fantezi”, Praksis Dergisi Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2007, İstanbul
 • “Changing State-Immigrant Relations in Germany since 1950s”, Globalization Joint Seminar: Uluslararası Öğrenci Semineri,  Haziran 2005 ODTÜ, Ankara ve Temmuz 2005 Free University, Berlin, Almanya
 • “1913-1950 arasında Türkiye’deki Siyasal Hegemonyaların Nüfus Hareketleri Üstünden Okunma Denemesi”, 11. Sosyoloji Öğrencileri Kongresi, Nisan 2005,  Selçuk Üniversitesi, Konya
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr