Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Arş. Gör. AYSU KES ERKUL

İletişim bilgileri

Yazışma adresi: Hacettepe Universitesi Sosyoloji Bölümü 06800, Beytepe,Ankara
Telefon: (0312) 2978425
E-posta: aysukes@hacettepe.edu.tr

Öğrenim Özgeçmişi

  1. Lisans derecesi, Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2002
  (2000-2001 Oklahoma Üniversitesi, ABD Değişim Programı)
  2. Yüksek lisans derecesi, Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004
  3. Yüksek lisans derecesi, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2005
  4. Doktora derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor).

Akademik Deneyim

 • Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi (2003-2007)
 • Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi (2007- Devam ediyor)
 • Massachusetts Üniversitesi, Amherst, ABD. Sosyoloji Bölümü Konuk Akademisyen (2009)

Araştırma İlgileri

Kentleşme, kentsel tabakalaşma, tarihi kentlerin korunması, kültür ve yaşam tarzları.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 • "Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Köykent Yaklaşımı: Mesudiye Örneği", Cumhuriyet Üniversitesi, 2005 (Proje Asistanı)
 • "Social Impact Assessment of Irrigation in South Eastern Anatolia on Social, Economic and Gender Relations and Family, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi, 2003 (Proje Asistanı)
 • "Assessment of Health System in Turkey from the viewpoint of Providers and Benefitiaries, towards the Health Reform in Turkey", Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2002 (Proje Asistanı)

Akademik yayınlar

          Makaleler

 • Kes-Erkul, A. ve R. Erdem Erkul (2009). James Burnham’ın Yönetsel Devrim Kuramının Günümüzdeki Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt 27, Sayı: 2, s193-215.

         Kitaplar

 • Local Dynamics of Restoration and Conservation: The Projects in Kastamonu, Aysu Kes-Erkul; VDM Verlag Dr. Müller, 2010, Germany, ISBN: 978-3-639-22903-5

           
            Konferans Bildirileri

 •   Kes, A. "Local Dynamics of Restoration and Conservation: The Case of Kastamonu,Turkey", The 8th European Sociological Association Conference, 3-6 Eylül 2007, Glasgow, İskoçya
 •   Kes, A., Erkul, R.E. "The Impact of International Declarations Regarding Environmental Issues on Environmentalist Civil Organizations: Cases From Turkey and International Community", Cairo 10th International Conference on Energy and Environment, 11-15 Mart 2007, Luxor, Mısır
 •   Kes, A. Erkul, R.E. "The Impact of Supranational Organizations on Environmentalist Civil Organizations", 5th Annual Hawaii International Conference on Arts and Humanities, 12-15 Ocak 2007, Honolulu, Hawaii
 •   Kes, A. "Küçük Kentlerde Siyasi Katılım ve Karar Alma Süreçleri: Kastamonu Örneği", 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Aralık 2005, ODTÜ, Ankara
 • Kes, A., Öktem M.K., Ömürgönülşen, U. "Kentsel Karar Alma Süreçlerinde Çok Aktörlülük ve Katılım", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29.Kolokyumu, 7-9 Kasım 2005, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul

Çalışma Notları

 • Kes- Erkul A. ve R. Erdem Erkul. Web 2.0 in the Process of e-participation: The Case of Organizing for America and the Obama Administration. National Center for Digital Government Working Paper Series. No.09-001. October 6, 2009

Diğer Akademik Faaliyetler

 • Hakemlik- The Sociological Quarterly
 • Hakemlik- Sage Publications

Araştırma Bursları

 • TÜBİTAK Uluslararası Doktora Araştırma Bursu (2009)
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr