Not Verme Sistemi

Yürürlükteki eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre, not verme sistemi öğrencinin dersin sınavlarından/sınav muadili değerlendirmelerden almış olduğu toplam puanın notlara ve katsayılara dönüştürülmesine dayanmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimde aynı sistem uygulanmakla beraber öğrenci başarısının kabul edilebilir en alt sınırı her bir program için farklıdır. Ek olarak, mevcut değerlendirme sisteminde notlara niteliksel değerlendirme etiketleri (olağanüstü, harika, pekiyi, iyi vb) verilmemektedir. Lisans programındaki sınav puanlarının not, katsayı ve sonuç olarak karşılıkları şu şekildedir:

Puan

Notu

Katsayısı

Sonuç

90-100

A1

4.0

Başarılı

85-89

A2

3.5

Başarılı

75-84

B1

3.0

Başarılı

70-74

B2

2.5

Başarılı

65-69

C1

2.0

Başarılı

60-64

C2*

1.5

Şartlı başarılı

55-59

D1*

1.0

Şartlı başarılı

50-54

D2*

0.5

Şartlı başarılı

0-49

F3

0.0

Final sınavında başarısız

 

F2

0.0

Başarısız, meşru bir gerekçesi olmaksızın final sınavına girmedi

 

F1

0.0

Başarısız, devamsızlık nedeniyle final sınavına girme hakkı kazanamadı

 

G

 

Kredisiz derste başarılı

 

K

 

Kredisiz derste başarısız

 

H

 

Meşru bir gerekçe ile sınav/sınavlara girmedi

 

M

 

İlgili dersten muaf

* Öğrenci, aynı dönemde aldığı diğer derslerin birinden F1, F2 ya da F3 notu almamışsa, C2, D1 ya da D2 notu aldığı ders/derslerde başarılı kabul edilir. Ancak, bir dersi bu notlardan biri ile geçmiş olan öğrenci, notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar alabilir ve bu durumda son notu başarı notu olarak kabul edilir.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr