Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü web sayfasına hoş geldiniz

Sosyoloji; bireyler, gruplar ve toplumların toplumsal hayatını bütün yönleriyle ve düzeyleri arasındaki ilişkilerin bütünlüğü dâhilinde inceleyen temel sosyal bilimdir. Bir süreç olarak toplumsal hayat, insanın hayatı sürdürmek için sergilediği her türlü amaçlı eylem ve hemcinsleriyle kurduğu her türlü ilişkiyi kapsar. Bu eylem ve ilişkilerin geçmişten bugüne, bir toplumdan diğerine almış olduğu biçimlerin, geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümlerin anlaşılması ve açıklanması; bireyler, toplumsal kategoriler, gruplar ve genelde toplumlar açısından doğurduğu sonuçların yorumlanması ve eleştirilmesi sosyolojik çabanın merkezinde yer alır. İnsan toplumsal hayatının akılcı bilimi olarak sosyoloji 14. yüzyıl sonunda Ibn-i Haldun tarafından kurulmuştur. Fakat esas gelişimini ancak 19. yüzyıl ortasından itibaren Batı Avrupa’da modernliğin sebep ve sonuçlarının anlaşılması, açıklanması, yorumlanması ve eleştirilmesine yönelik çabalar ekseninde göstermiştir. Öyle görünüyor ki, yirmi birinci yüzyılda sosyolojinin entelektüel-akademik misyonu toplumsal bilimler alanındaki gelişmelerin sürekli olarak eleştirel bir değerlendirmesini yaparak sosyal bilimlerin sınırlarını tanımlamak ve gerek kendi içinde gerekse sosyal bilim disiplinleri arasında verimli bir ihtisaslaşmanın konularını belirlemek olacaktır. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kendi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sosyolojinin misyonuna dair bu algıya dayalı olarak planlamakta ve yürütmektedir. 

 

Duyurular

2014-2015 öğretim yılı güz dönemi doktora yeterlik sınavı Sosyoloji Bölümü'nde 19 Aralık 2014 Cuma günü sabah saat 9.30 da yazılı 13.00'de mülakat olarak yapılacaktır.

Bologna Kapsamında Yapılan Değişiklikler Kapsamında Mezuniyet Kredisini Hesaplamada Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

SOS 430-001 Saha Araştırma İncelemeleri ve Uygulamaları dersini alan öğrencilerin DİKKATİNE!!!

  • Bu dersi kodlayan öğrencilerin öncelikle SOS 357-001 Araştırma Metot ve Teknikleri II dersinden başarılı olmaları gerekmektedir.
  • Bu dersin kotası 5 öğrenci olduğundan, dersi kodlayan tüm öğrencilerin 25 Eylül 2014 tarihinde, saat 11:30’da transkriptleri ile birlikte ders sorumlusu Prof. Dr. Esra BURCU’nun odasında bulunmaları gerekmektedir.

SOS 302-015 Mezuniyet Çalışmasına Hazırlık dersini Öğr. Gör. Dr. Selda TAŞDEMİR AFŞAR’dan alan öğrencilerin dikkatine, bu ders sehven açılmış olup Ekle-Sil haftasında silmeniz gerekmektedir.

SOS 104-003 Sosyolojiye Giriş (FEL) dersi B6/B1/01’de yapılacaktır.

ING 127 TEMEL İNGİLİZCE I dersini 32. şubeden alamayan öğrencilerimiz 21’den 37’ye kadar herhangi bir şubeden dersi alabileceklerdir. Ders tüm şubelerde Çarşamba günü 11.00-12.45 saatleri arasındadır. Ancak her şubenin dersliği farklıdır. Derslikleri bölüm panomuzdan öğrenebilirsiniz.

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!!!

  • SOS107-001 Hukuka Giriş dersinin dersliği değişmiştir. Ders B4/Z/04 numaralı derslikte yapılacaktır.
  • FEL205-001 Felsefe Tarihi I dersi Perşembe günü 09.00-11.45 saatleri arasında Yıldız Amfi M6 numaralı dersliğe alınmıştır.

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI(Güncelleme :17.09.14)

Lisans Programındaki Değişiklikler:

  • SOS 228-001 Türk Sosyoloji Tarihi I dersinin saati değişmiştir. Ders Perşembe günü 09.30-12.15 saatleri arasında yapılacaktır.
  • SOS 227-001 Çevre Sosyolojisi dersinin dersliği B4/Z/02’dir.
  • SOS 283-21 Sociology of Everyday Life dersi Beytepe Kütüphanesi P1 Salonunda yapılacaktır.

Lisansüstü Programındaki Değişiklikler:
  • SOS 618 Medya, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset dersi lisansüstü programına eklenmiştir. Ders Cuma günü 09.10-12.00 saatleri arasında Sosyoloji Bölümü Seminer Odası’ndadır.

2014-2015 GÜZ YARIYILI KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI BİLİM HAZIRLIĞI PROGRAMI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANS PROGRAMI

2013-2014 Bahar Dönemi sonunda mezun olacak öğrencilerin dikkatine; Mezuniyet işlemlerinin zamanında gerçekleşmesi için danışmanınızdan Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formu alıp doldurarak 25 Haziran'a kadar danışmanınıza teslim etmeniz gerekmektedir.

Mezuniyet Töreni ile İlgili Duyuru

MEZUNİYET TÖRENİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin genel sınavı 03.06.2014 Salı günü saat 18.00-19.00 saatleri arasında Sosyoloji Bölümü dersliklerinden B4/ZK/03 no.lu derslikte yapılacaktır.

SOS357-001 ARAŞTIRMA METOT VE TEKNİKLERİ II DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SOS357-001 ARAŞTIRMA METOT VE TEKNİKLERİ II DERSİNİN FİNAL SINAVI 02.06.2014 PAZARTESİ GÜNÜ 13:00-14:30 SAATLERİ ARASINDA B4/Z/03-05 NUMARALI DERSLİKLERDE YAPILACAKTIR.

Yüksek Lisans Giriş Koşulları

Doktora Programına Giriş Koşulları

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programına Giriş Koşulları

"SOS 220-001 AİLE SOSYOLOJİSİ VE SOS 112-001 BİLİM TARİHİ DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!!

"SOS 365 STAJ" DERSİNİ PROGRAMINA ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DERS SORUMLUSU PROF.DR.NEVİN GÜNGÖR ERGAN İLE GÖRÜŞMESİ GEREKMEKTEDİR.

Lisans Ders Programı (2013-2014 Bahar Yarıyılı) (Güncelleme Tarihi: 20.02.14)

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (2013-2014 Bahar Yarıyılı) (Güncelleme Tarihi: 11.02.14)

Sosyoloji Doktora Programı (2013-2014 Bahar Yarıyılı) (Güncelleme Tarihi: 11.02.14)

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı (2013-2014 Bahar Yarıyılı) (Güncelleme Tarihi: 11.02.14)

Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Araş. Gör. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr