Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü web sayfasına hoş geldiniz

Sosyoloji; bireyler, gruplar ve toplumların toplumsal hayatını bütün yönleriyle ve düzeyleri arasındaki ilişkilerin bütünlüğü dâhilinde inceleyen temel sosyal bilimdir. Bir süreç olarak toplumsal hayat, insanın hayatı sürdürmek için sergilediği her türlü amaçlı eylem ve hemcinsleriyle kurduğu her türlü ilişkiyi kapsar. Bu eylem ve ilişkilerin geçmişten bugüne, bir toplumdan diğerine almış olduğu biçimlerin, geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümlerin anlaşılması ve açıklanması; bireyler, toplumsal kategoriler, gruplar ve genelde toplumlar açısından doğurduğu sonuçların yorumlanması ve eleştirilmesi sosyolojik çabanın merkezinde yer alır. İnsan toplumsal hayatının akılcı bilimi olarak sosyoloji 14. yüzyıl sonunda Ibn-i Haldun tarafından kurulmuştur. Fakat esas gelişimini ancak 19. yüzyıl ortasından itibaren Batı Avrupa’da modernliğin sebep ve sonuçlarının anlaşılması, açıklanması, yorumlanması ve eleştirilmesine yönelik çabalar ekseninde göstermiştir. Öyle görünüyor ki, yirmi birinci yüzyılda sosyolojinin entelektüel-akademik misyonu toplumsal bilimler alanındaki gelişmelerin sürekli olarak eleştirel bir değerlendirmesini yaparak sosyal bilimlerin sınırlarını tanımlamak ve gerek kendi içinde gerekse sosyal bilim disiplinleri arasında verimli bir ihtisaslaşmanın konularını belirlemek olacaktır. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kendi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sosyolojinin misyonuna dair bu algıya dayalı olarak planlamakta ve yürütmektedir. 

 

Duyurular

PSL 316-001 Kişilik Psikolojisine Giriş dersinin Bütünleme sınavı 30 Ocak Cuma günü saat 09.30'a alınmıştır. (Eski saatı 09.00)

2014-2015 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI GİRİŞ SINAV TARİHLERİ

2014-2015 Güz Dönemi Lisans Sınav Programı(Güncelleme: 31.12.2014)

Yrd. Doç. Dr. Aysu KES ERKUL Bölümümüzden ayrıldığından dolayı danışmanlığını yürüttüğü öğrencilere ekte belirtilen yeni danışmanlar atanmıştır.

Doktora Yeterlilik Sınav Sonuçları

2014-2015 öğretim yılı güz dönemi doktora yeterlik sınavı Sosyoloji Bölümü'nde 19 Aralık 2014 Cuma günü sabah saat 9.30 da yazılı 13.00'de mülakat olarak yapılacaktır.

Bologna Kapsamında Yapılan Değişiklikler Kapsamında Mezuniyet Kredisini Hesaplamada Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Araş. Gör. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr