Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü web sayfasına hoş geldiniz

Sosyoloji; bireyler, gruplar ve toplumların toplumsal hayatını bütün yönleriyle ve düzeyleri arasındaki ilişkilerin bütünlüğü dâhilinde inceleyen temel sosyal bilimdir. Bir süreç olarak toplumsal hayat, insanın hayatı sürdürmek için sergilediği her türlü amaçlı eylem ve hemcinsleriyle kurduğu her türlü ilişkiyi kapsar. Bu eylem ve ilişkilerin geçmişten bugüne, bir toplumdan diğerine almış olduğu biçimlerin, geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümlerin anlaşılması ve açıklanması; bireyler, toplumsal kategoriler, gruplar ve genelde toplumlar açısından doğurduğu sonuçların yorumlanması ve eleştirilmesi sosyolojik çabanın merkezinde yer alır. İnsan toplumsal hayatının akılcı bilimi olarak sosyoloji 14. yüzyıl sonunda Ibn-i Haldun tarafından kurulmuştur. Fakat esas gelişimini ancak 19. yüzyıl ortasından itibaren Batı Avrupa’da modernliğin sebep ve sonuçlarının anlaşılması, açıklanması, yorumlanması ve eleştirilmesine yönelik çabalar ekseninde göstermiştir. Öyle görünüyor ki, yirmi birinci yüzyılda sosyolojinin entelektüel-akademik misyonu toplumsal bilimler alanındaki gelişmelerin sürekli olarak eleştirel bir değerlendirmesini yaparak sosyal bilimlerin sınırlarını tanımlamak ve gerek kendi içinde gerekse sosyal bilim disiplinleri arasında verimli bir ihtisaslaşmanın konularını belirlemek olacaktır. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kendi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sosyolojinin misyonuna dair bu algıya dayalı olarak planlamakta ve yürütmektedir. 

 

Duyurular

SOS 256-001 Sanat Sosyolojisi dersini alan öğrencilerin dikkatine!
Ders bugün (18.11.2015) Beytepe Kütüphanesi Seminer Salonu’nda yapılacaktır.
Bilginize...

Yönetim Sosyolojisi dersini alan öğrencilerin dikkatine!

Klasik Sosyoloji Teorileri I dersini alan öğrencilerin dikkatine!

SOS 329-001 Endüstri Sosyolojisi dersini alan öğrencilerin dikkatine! 12 Kasım 2015 Perşembe günü ders,Beytepe Kütüphanesi Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Bilginize...

2015-2016 Güz Dönemi Lisans Programı Sınav Programı( Güncelleme: 11.11.2015)

Staj Duyurusu

2015-2016 Öğretim yılı Güz Dönemi Doktora Yeterlik Sınav Tarihi Duyurusu
23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 09.30 Yazılı Sınav
23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 13.00 Mülakat" yapılacaktır.

TEV Mülakata Girecek Öğrenciler

SOS 256-01 Sanat Sosyolojisi dersinin dersliği B4/ZK/02 olarak değişmiştir.

TEV EĞİTİM BURSU İÇİN BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU BELGELERİNİN ÇIKTILARINI SEKRETERLİĞE TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

PSL 316-001 Kişilik Psikolojisine Giriş dersi lisans ders programına eklenmiştir. Ders yeri ve saati için programı kontrol ediniz.

Lisans, Bilim Hazırlığı, Yüksek Lisans ve Doktora ders programlarında yer alan bazı derslerin yer bilgilerinde değişiklik yapılmıştır. İlgili değişiklikler için programları kontrol ediniz.

SOS 104-16 Sosyolojiye Giriş dersi sadece İlköğretim Matematik ve Okul Öncesi Eğitimi bölümlerine açılmış olup diğer bölümlerden dersi kodlayan öğrencilerin dersi silmeleri gerekmektedir. Ders, Makine Mühendisliği Bölümü'ndeki A200 kodlu derslikte yapılacaktır.

BEB dersi şubelerindeki değişiklik

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans programındaki "SOS 609 Türkiye'de Siyasal Düşünce ve Kadın" dersi 30.09.2015 tarihinde başlayacaktır.

ING 127 ve ING 128 dersleri hakkındaki duyuru için öğrenci işlerinin web sayfasını kontrol ediniz.

Kayıt esnasında sorun yaşayan bölümümüz öğrencilerinin dikkatine!!!

BOLOGNA KAPSAMINDA YAPILAN İNTİBAK İŞLEMLERİ, EŞDEĞERLİKLER VE LİSANS PROGRAMI

2015-2016 Güz Dönemi Lisans Ders Programı (Güncellenme Tarihi: 08.10.2015)

2015-2016 Güz Dönemi Bilim Hazırlığı Ders Programı (Güncellenme Tarihi: 08.10.2015)

2015-2016 Güz Dönemi Yüksek Lisans Ders Programı (Güncellenme Tarihi: 08.10.2015)

2015-2016 Güz Dönemi Doktora Ders Programı (Güncellenme Tarihi: 08.10.2015)

2015-2016 Güz Dönemi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ders Programı (Güncellenme Tarihi: 08.10.2015)

2015-2016 Güz Dönemi- Açılması Planlanan Dersler

06.07.2015 Tarihinde Yapılan Sosyoloji/Tezli Yüksek Lisans 2015-2016/Güz  Giriş Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazananlar

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinin tek ders sınavı 3 Temmuz 2015 Cuma günü Bilişim Enstitüsü'nde yapılacaktır. Sınava girecek olan öğrencilerin 29 Haziran 2015 tarihine kadar Bölüm Sekreterliği'ne isim bildirmeleri gerekmektedir.

Tek Ders Sınavı Duyurusu: Bölümümüzde mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin 24-30 Haziran 2015 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığı'na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Staj Duyurusu

2014-2015 Öğretim yılı mezuniyet töreni hakkında bilgilendirme

Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Araş. Gör. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr