Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü web sayfasına hoş geldiniz

Sosyoloji; bireyler, gruplar ve toplumların toplumsal hayatını bütün yönleriyle ve düzeyleri arasındaki ilişkilerin bütünlüğü dâhilinde inceleyen temel sosyal bilimdir. Bir süreç olarak toplumsal hayat, insanın hayatı sürdürmek için sergilediği her türlü amaçlı eylem ve hemcinsleriyle kurduğu her türlü ilişkiyi kapsar. Bu eylem ve ilişkilerin geçmişten bugüne, bir toplumdan diğerine almış olduğu biçimlerin, geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümlerin anlaşılması ve açıklanması; bireyler, toplumsal kategoriler, gruplar ve genelde toplumlar açısından doğurduğu sonuçların yorumlanması ve eleştirilmesi sosyolojik çabanın merkezinde yer alır. İnsan toplumsal hayatının akılcı bilimi olarak sosyoloji 14. yüzyıl sonunda Ibn-i Haldun tarafından kurulmuştur. Fakat esas gelişimini ancak 19. yüzyıl ortasından itibaren Batı Avrupa’da modernliğin sebep ve sonuçlarının anlaşılması, açıklanması, yorumlanması ve eleştirilmesine yönelik çabalar ekseninde göstermiştir. Öyle görünüyor ki, yirmi birinci yüzyılda sosyolojinin entelektüel-akademik misyonu toplumsal bilimler alanındaki gelişmelerin sürekli olarak eleştirel bir değerlendirmesini yaparak sosyal bilimlerin sınırlarını tanımlamak ve gerek kendi içinde gerekse sosyal bilim disiplinleri arasında verimli bir ihtisaslaşmanın konularını belirlemek olacaktır. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kendi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sosyolojinin misyonuna dair bu algıya dayalı olarak planlamakta ve yürütmektedir. 

 

Duyurular

2013-2014 Bahar Dönemi sonunda mezun olacak öğrencilerin dikkatine; Mezuniyet işlemlerinin zamanında gerçekleşmesi için danışmanınızdan Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formu alıp doldurarak 25 Haziran'a kadar danışmanınıza teslim etmeniz gerekmektedir.

Mezuniyet Töreni ile İlgili Duyuru

MEZUNİYET TÖRENİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin genel sınavı 03.06.2014 Salı günü saat 18.00-19.00 saatleri arasında Sosyoloji Bölümü dersliklerinden B4/ZK/03 no.lu derslikte yapılacaktır.

SOS357-001 ARAŞTIRMA METOT VE TEKNİKLERİ II DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SOS357-001 ARAŞTIRMA METOT VE TEKNİKLERİ II DERSİNİN FİNAL SINAVI 02.06.2014 PAZARTESİ GÜNÜ 13:00-14:30 SAATLERİ ARASINDA B4/Z/03-05 NUMARALI DERSLİKLERDE YAPILACAKTIR.

Yüksek Lisans Giriş Koşulları

Doktora Programına Giriş Koşulları

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programına Giriş Koşulları

"SOS 220-001 AİLE SOSYOLOJİSİ VE SOS 112-001 BİLİM TARİHİ DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!!

"SOS 365 STAJ" DERSİNİ PROGRAMINA ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DERS SORUMLUSU PROF.DR.NEVİN GÜNGÖR ERGAN İLE GÖRÜŞMESİ GEREKMEKTEDİR.

Lisans Ders Programı (2013-2014 Bahar Yarıyılı) (Güncelleme Tarihi: 20.02.14)

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (2013-2014 Bahar Yarıyılı) (Güncelleme Tarihi: 11.02.14)

Sosyoloji Doktora Programı (2013-2014 Bahar Yarıyılı) (Güncelleme Tarihi: 11.02.14)

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı (2013-2014 Bahar Yarıyılı) (Güncelleme Tarihi: 11.02.14)

Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Araş. Gör. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr