Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 798-Sosyo-Kültürel Temaslar

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Cahit Gelekçi
Dersin İçeriği: Farklı sosyo-kültürel yapıların birbirleriyle temasları ile ilgili temel kavramlar (kültürleşme, uyum, erime, çatışma v.b.) ve farklı kültürlerin temaslarıyla meydana gelen çatışma ve denge modelleri incelenecektir.
Dersin Amaçları: Kültürlerin kendi oluşum süreçleri içinde tek oluşları ve farklı kültürler arası temasları anlatmak.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Seminer ve yazılı sınav (iki seminer ödevi %50, yazılı sınav %50)
Önerilen Kaynaklar:
Öğretim Üyesinin Ders Notları.
Barnouw, Victor. (1975). An Introduction to Anthropology: Ethnology, The Dorsey Pres, London.
Burry, B., H.L. Tıschler. (1991). Race and Ethnic Relations, Hayhton Mifflin Company, Boston.
Barth, Fredrik. (1961). Nomads of South Persia: The Basseri Tribe of the Khamsheh Confederacy, Litle Brown and Co., Boston.
Benedict, Ruth. (1934). Patterns of Culture, Houghton Mifflin Co., Boston.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr