Research- Completed

Project Title: (2014-2015) Scream of Quietness: Strenghtening Capacity of National and Local NGO’s on Combatting Violence Against Women,TÜBİTAK Supported EU Project  - Project No: WAV/62, Project Owner:  National Sociological Association Project Partners: Hacettepe Üniversityi and Yenimahalle Municipality 
Project Coordinator: Prof. Dr. Aylin Görgün Baran,
Proje Director/Researcher: Dr. Sela Taşdemir Afşar,
Field Training Supervisor/Researcher: Doç. Dr. Canan Koca Arıtan, Project Assitant: Dilara Merve Güney,

Project Title: (2009-2011) Development of Management Plan of Yedigöller National Park Based on Recreational Opportunity Distribution Model, TUBİTAK supported Project
Researcher: Yrd. Doç. Dr. Birsen Şahin

Project Title: (2008-2014) Social, Cultural and Economic Changes in the  Areas of Urban Transformation. 
Project Coordinators: Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan, Prof. Dr. Esra Burcu, Yrd. Doç. Dr. Birsen Şahin

Project Title: (2010-2011) Project for Physical Structuring in Hacettepe University for Disabled Students.
Project Coordinator: Prof. Dr. Esra Burcu

Project Title: (2009-2013)Social Responsibility Research and Application Center Project.
Project Coordinator: Prof. Dr. Meliha Demet Ulusoy

Project Title: (2009-2014) The Effect of Automatic Conctrol Systems on Providing Traffic Security.Security General Directorate Traffic Research Center. 
Project Coordinator: Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Sönmez.

Project Title: (2008) Political Violence, Organized Crimes, Terrorism and Youth. Nato Science for Peace and 
Security Programme.
Project Coordinator: Prof. Dr. Meliha Demet Ulusoy

Project Title: (2008) Integration Problems of Turkish Immigrants in Germany.  TÜBİTAK supported Post Dpc Project.
Project Coordinator:  Yrd. Doç. Dr. Birsen Şahin

Project Title: (2006) Medical Ethics and the Right to Life in Turkey. Hacettepe University Scientific Research Unit
Project Coordinator: Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER

Project Title: (2006) The Processes that Shape University Youth’s View of Globalization and Nation-State Concepts
Hacettepe University Scientific Research Unit
Project Coordinator: Yrd. Doç. Dr. Serdar SAĞLAM

Project Title: (2006) Being a Disabled Person in Turkey: A Research on Their Basic Sociological Characteristics and Problems. State Planning Organization
Project Coordinator: Prof. Dr. Esra BURCU

Project Title: (2005)Socio-Cultural Structure of Last Migrant Settlers (Sarı Keçili Tribe). Hacettepe University Scientific Research Unit
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER

Project Title: (2005) Harassment and Violence in.  Türk Eğitim-Sen 
Project Coordinator: Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER

Project Title:(2005) The Elderly  and Family Relationships: Ankara Example Project. General Directorate of Family and Social Research
Project Coordinator: Prof. Dr. Aylin Görgün BARAN

Project Title: (2004) Modernization Inclinations in Ten Viticulturist Villages of Kalecik.  Hacettepe University Scientific Research Unit
Project Coordinator: Prof. Dr. Gülay ARIKAN

Project Title: (2002) Driver Training and Inexperienced Drivers-I. Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-I. Security General Directorate Traffic Research Center. 
Project Coordinator: Yrd.Doç. Dr. Abdulkerim SÖNMEZ

Project Title: (2001) The Relationship of Popular Culture Products Created by Female Program Directors and Producers who Work in TV Channels in Turkey to Society’s Dominant Values. Hacettepe University Scientific Research Unit
Project Coordinator: Prof. Dr. Aylin Görgün BARAN

Project Title: (1999) Enhancing Women’s Educational Level and Consciousness Raising as part of Improvement of Skills of Human Resources in Eastern Anatolia. National Sociological Association
Project Coordinator: Prof. Dr. Vildan AKAN

Project Title: (1999) Working Conditions of Heavy Vehicle Drivers and Traffic Accidents (A Study on Drivers Work on Long Distance Goods and Passenger Transportation). Security General Directorate Traffic Research Center. 
Project Coordinator: Yrd.Doç. Dr. Abdulkerim SÖNMEZ

Proje Adı: (2009-2011)Yedigöller Milli Parkı’nın (Ymp) Rod (Rekreasyonel Olanak Dağılımı) Modeli Kullanılarak Rekreasyonel Yönetim Planının Oluşturulması, TÜBİTAK destekli.
Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Birsen Şahin

Proje Adı: (2008-2014) Kentsel Dönüşüm Projelerinin Gerçekleştirildiği Alanlarda Yaşanan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişmeler. 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan, Prof. Dr. Esra Burcu, Yrd. Doç. Dr. Birsen Şahin

Proje Adı: (2010-2011) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Öğretim Gören Engelli Öğrenciler İçin Fiziksel 
Yapılanma Projesi.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Esra Burcu

Proje Adı: (2009-2013)Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Meliha Demet Ulusoy

Proje Adı: (2009-2014)Otomatik Denetim Sistemlerinin Trafik Güvenliğini Sağlamadaki Etkisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi. 
Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Sönmez.

Proje Adı: (2008) Political Violence, Organized Crimes, Terrorism and Youth. NATO SCIENCE FOR PEACE AND
SECURITY PROGRAMME.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Meliha Demet Ulusoy

Proje Adı: (2008) Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerin Entegrasyon Sorunları, TÜBİTAK DESTEKLİ POST-DOC. PROJESİ.
Proje Yürütücüsü:  Yrd. Doç. Dr. Birsen Şahin

Proje Adı: (2006) Türkiye’de Tıp Etiği ve Yaşama Hakkı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER

Proje Adı: (2006) Üniversite Gençliğinin Küreselleşme ve Ulus-Devlet Kavramlarına Bakış Açısını Belirleyen Süreçler,
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ.
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Serdar SAĞLAM

Proje Adı: (2006) Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Esra BURCU

Proje Adı: (2005) Son Konar-Göçerlerin (Sarı Keçili Aşireti’nin) Sosyo-Kültürel Yapısı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER

Proje Adı: (2005) Okulda Şiddet Ve Taciz TÜRK EĞİTİM-SEN
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER

Proje Adı:(2005)Yaşlı ve Aile İlişkileri: Ankara Örneği Projesi
AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aylin Görgün BARAN

Proje Adı: (2004) Kalecik’e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA BİRİMİ
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülay ARIKAN

Proje Adı: (2002) Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-I T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Abdulkerim SÖNMEZ

Proje Adı: (2001) Türkiye’de Televizyon Kanallarında Çalışan
Program Yönetmeni ve Yapımcısı Kadınların Ürettikleri Popüler Kültür Ürünlerinin Toplumun Başat Değerleri İle İlişkisinin Sosyolojik Analizi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA BİRİMİ. 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aylin Görgün BARAN

Proje Adı: (1999) Doğu Anadolu’da İnsan Kaynaklarının Niteliksel Geliştirilmesi Kapsamında Kadının Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi ve Bilinçlendirilmesi SOSYOLOJİ DERNEĞİ
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Vildan AKAN

Proje Adı: (1999)Ağır Vasıta Sürücüleri’nin Çalışma Koşulları veTrafik Kazaları (Uzun Mesafe Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan sürücülerin üzerine Bir Çalışma) T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ARAŞTIRMA MERKEZİ.  
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Abdulkerim SÖNMEZ

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr