Course Contents

Course Code and Title: SOS 762-Sociology of Science II

Course Type: Elective
Course Level: Ph.D.
Year and Semester:  Spring
Course Length:  One semester
Pre-requisites: None
Language of Instruction: Turkish
Course Credits: 3 0 3
ECTS Credits: 10
Lecturer: Dr. Aylin Görgün-Baran
Course Contents: The academic establishments in the west and in Turkey will be examined within comparative perspectives. In doing so, centre-periphery relations developed under the influence of certain political, economical and other important social factors will be focused on. Particular attentions will be given to University Reform in 1934 and YÖK legislation in 1982 in terms of social conditions they were developed within,   and their very influences will be thoroughly discussed in comparative terms.
Course Objectives: On successful completion of this course the students will be able to understand and express the scientific knowledge produced through positivist, interpretive (hermenotic) and criyical perspectives, compare them end search for, investigate and discuss the storage of the scientific knowledge together with its production and communication.
Teaching Method: Lectures, group discussions.
Assessment Method: Written exam (two midterm (40 %) and one final (40 %)) and assignment (20%)).
Recommended Reading List:
Arslan, Hüsamettin (1992) Epistemik Cemaat – Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi, İstanbul:       Paradigma
Atay, Oğuz (1975) Bir Bilim Adamının Romanı, Ankara: Bilgi Yayınevi
Capra, Fritjof. (1992) Yeni Bir Düşünce, (çev. Mustafa Armağan), İstanbul: Ağaç      Yayıncılık
Çiğdem, Ahmet (1998) “Eleştirel Teori, Bilim ve Akademi” Defter ve Toplum ve Bilim    Dergileri Ortak Çalışma Grubu (Ed.) Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, İstanbul:         Metis Yayınevi: 1.b: 260-    265.
Demir, Ramazan (1996) Üniversitenin Bugünü ve Yarını, Ankara: Palme Yayıncılık, 2.b.
Hirch, Ernest (1985) Hatıralarım – Kayzer Dönemi Wiemar Cumhuriyeti Atatürk Ülkesi,
Ankara: Türkiye İş Bankası Vakfı ile Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
Neumark, Fritz (1982) Boğaziçine Sığınanlar: Türkiye’ye İltica Eden Alman İlim Siyaset         ve Sanat Adamları 1933-1953 (çev: Şefik Bahadır) İstanbul: İstanbul Üniversitesi   İktisatFakültesi Maliye Enstitüsü Yayını
Özlem, Doğan (1998) “Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler” Defter ve Toplum ve Bilim       Dergileri Ortak Çalışma Grubu (Ed.) Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, İstanbul:Metis Yayınevi: 1.b: 53-66.
Rosovsky, Henry (1998) Üniversite – Bir Dekan Anlatıyor, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim      Kitapları 6, 10.b.
Şahin, Şükran (1997) Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikası 1963-1997: Kurumlar –   Belgeler, İstanbul: Göçebe Yayınevi 1.b.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr