Academic Staff


Prof. Dr. M.DEMET ULUSOY

1. GENEL

SOYADI, ADI : M.Demet Ulusoy

YAZIŞMA ADRESİ :

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Beytepe/Ankara/Türkiye

TELEFON:

İş: 0 312 297 84 25/ 26

Cep: 0505 760 01 62

FAKS

E-MAIL: demet@hacettepe.edu.tr

2. EĞİTİM

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE (*)

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

1978-1982

Lisans

Hacettepe Üniversitesi

SOSYOLOJİ

1985

Y.Lisans

Hacettepe Üniversitesi

SOSYOLOJİ

1991

Doktara

Hacettepe Üniversitesi

SOSYOLOJİ

3. AKADEMİK DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

1990-1993

Öğretim Görevlisi

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1993-1996

Yrd. Doç.

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

!996-2006

Doç,

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

2006

Prof.

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

4. YÖNETİM DENEYİMİ

GÖREV DÖNEMİ

YÖNETİM GÖREVİ

KURULUŞ

1982-1989

Genel Müdür Yardımcısı

Bilroks Büro Makina ve Teçhizat A.Ş

2000-2002

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ankara Kadın Ressamlar Derneği

5. DANIŞMANLIK DENEYİMİ

GÖREV DÖNEMİ

DANIŞMANLIK KONUSU

KURULUŞ

1993-1994

Göynük Projesi

Barlas İmar Planlama Müşavirlik ltd Şti.

1995-1996

Eskişehir (Odunpazarı) sit alanı Projesi

Barlas İmar Planlama Müşavirlik ltd.şti.

6. UZMANLIK ALANLARI

UZMANLIK ALANI

ANAHTAR SÖZCÜKLER

TEKNOLOJİ KODU


Sosyalleşme

Sosyalazisyon, aile,meslek grupları, eğitim,medya


Sanat Sosyolojisi

Sanat,sosyo-sanatsal sistem


Ergenin Problem Davranışları

Evden, okuldan kaçma,intihar ,sapmış davranışlar, yeme bozuklukları


Kurumlar sosyolojisi

Aile,ekonomi,eğitim,siyaset,din,

sanat


7. SEÇİLMİŞ YAYINLAR

YAZAR(LAR)

MAKALENİN/BİLDİRİ BAŞLIĞI

DERGİ/TOPLANTI ADI

CİLT/SAYI/SAYFA

TARİH

Ulusoy,M.D. and Özcan,N.D.

Suicidal Ideation in Turkish Adolescents

Social Behavior and Personality An International Journal

Vol.33,6,541-552

2005

Aslan,G.E. and Ulusoy, M. D.

Women, Gender, and Small Business:Turkey

Encylopedia Of Women and Islamic Cultures (EWIC)

Basımda

2006

Ulusoy,M.D. and Özcan,N.D.

Situational Runaway Adolescents. A Study on Risk Factors From a Turkish Sample

International Journal of Adolescent Medicine and Health

Vol.18,2,271-281

2006

Ulusoy,D.

Gençlerin Sapmış Davranışlara Yönelmelerinde Etiketlenmenin Etkisi

H.Ü Edebiyat Fakultesi Dergisi

Basımda


Özcan,N.D., Ulusoy,M.D. ve Baran,A.G.

Aile Bireylerindeki Ruhsal Bozuklukların Ergenler Üzerine Etkisi: Lise Gençliği Örneği

H.Ü.Edebiyat Fakultesi Dergisi

C:23.,S:1.,259-270

2006

Ulusoy,M.D., Özcan, N.D. ve Baran,A.G.

Parçalanmış Aile ve Gençlerde Sapmış Davranışlar: Lise Gençliği Örneği

H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi

C.22,S:22,61-66

2005
Ulusoy,M.D.

Sanatın Sosyal Sınırları

Ütopya Yayınevi,Ankara

Kitap

2005Özcan,N.D.,Ulusoy,M.D. ve Baran,A.G.

A Sociological Analysis on Eating Disorders Among Anorexia and Bulima Nevrosa Patients and Primary School and university Students as Risk Groups in Turkey II:Family Structure

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

c.21,1,49-76

2004

Ulusoy,M.D:, Özcan,N.D. ve Baran,A.G.

Ergenlik Döneminde İntihar Algısı:Lise Gençliği Örneği

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

C.22,1,259-270

2005

Baran,A.G., Özcan,N.D. ve Ulusoy,M.D.

A Sociological Analysis on Eating Disorders Among Anorexia And Bulima Nevrosa Patients and primary School Students and University Students as Risk Groups İn Turkey III:Media

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

C.21,2,31-42

2004

Ulusoy,M.D. , Baran, A.G. ve Özcan,N.D.

A Sociological Analysis on Eating Disorders Among Anorexia And Bulima Nevrosa Patients and primary School Students and University Students as Risk Groups İn Turkey I: Gender

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

C.20,2

41-60.

2003

Özcan,N.D., Baran,A.G. ve Ulusoy,M.D.

Ergenlerin Arkadaş Akran Grupları ile İlişkilerş ve Sapmış Davranışlar: Ankara Örneklemi

Bilig

Sayı:32

83-108

Ulusoy,M.D., ve Özcan,N.D.

The Impact of Labelling in the Inclination of Adolescents to Deviated Behaviors

Ekonomik Yaklaşım

Cilt.16,Sayı.54,87-102

2005

Doç. Dr. Demet Ulusoy, Yrd.Doç.Dr.Nilüfer Özcan Demir, Doç.Dr.Aylin Görgün Baran,

Ebeveynin Çocuk Yetiştirme Biçimi ve Ergen Problemleri:Ankara İli Örneği

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

C:3, S:3,367-386

2005

Özcan,N.D. ve,Ulusoy, M.D

The Impact of Substance Addiction in the Family of Adolescents to the Deviant Behavior

Ekonomik Yaklaşım

Cilt 15,sayı:52-53,255-267

2004

Ulusoy,M.D.

Sporla İlgili Mesleklere Yönelmede Sosyo-Ekonomik Sınıfsal Pozisyonun Önemi: H.Ü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Örneği

Ekonomik Yaklaşım

Cilt 13,sayı 42-43,181-198

2002

Ulusoy,M.D.

Traditional Gender Patterns in Education area in Turkey

KÖK Araştırmalar

C.3, sayı.1, 57-68

2001

Ulusoy, M.D.

Traditional Gender Patterns in Health Area in Turkey

Ekonomik Yaklaşım

C.12.,S.40.,115-127

2001

Ulusoy,M.D.

Kent Kültürü ve Sanat

Türk Yurdu

C.21, 161, 34-37

2001

Ulusoy, M.D.

Sanatsal Meslek Tercihinde Aile Atmosferinin Etkisi:Hacettepe Universitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale Öğrencileri Örneği

H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi

Vol.11(1-2-3-4-),29-46.

2001

Ulusoy,M.D.

Bilgi Toplumunda Kültürel Globalleşme Sürecinde Sanat ve Sanatçılar,

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Bilgi Çağı ve Sanat VI. Ulusal Sanat Sempozyumu

S:204-211

2000

Ulusoy, M.D.

Plastik Sanatlarda Toplumsal Cinsiyet

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

C. 16,Sayı.2.,47-76.

1999

Ulusoy,M.D.

Türk Plastik Sanatçılarının Sosyal Sınıf Pozisyonları

Türk Yurdu

C.19.,s.146,43-51

1999

Ulusoy, M.D.

Kültürel Globalleşme Sürecinde Sanat

Ekonomik Yaklaşım

C.9.,s.30,77-94

1998

Ulusoy,M.D.

Modern Toplumda Sanat: Güzel Sanatlarda Uyum ve Uyumsuzluk

Ekonomik Yaklaşım

C.8.s.27,9-24

1997

Ulusoy,M.D.

Miniatures Painters in the Ottoman Period :The Craftsmen Organization and the Social Positions of Artists

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

C.14,1-2,91-104

1997

Ulusoy,M.D.

Sosyalizasyon.Sanat Alanında Meslek Tercihi ve Aile:Konservatuar Öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının Ailelerinin Sosyo- Sanatsal Özellikleri

Bizim Büro Basımevi, Ankara

Kitap

1994

Ulusoy, M.D.


Vytauyas Kavolis’in Evrimvci Yaklaşımla Sosyo-sanatsal Sistem Sınıflaması

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

C.11.,S:1-2, 59-84

1994

Ulusoy,M.D.

Sosyoloji Çağı ve Türkiye Gerçeği

Türk Sosyoloji Dergisi

Sayı:2

1996

Ulusoy, M.D.

Eğitim ve Sosyal Eşitlik

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

C.:13, S:1-2, 59-86

1996

Ulusoy, D.

Sanat Eseri Nitelemesinde Siyasal Elitin Rolü

Türk Dünyası Araştırmaları

S:38-52

1995

Ulusoy, D.

H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Sanatsal Özellikleri ve Meslek Tercihleri

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

C:12.,S:1-2,51-97

1995

Ulusoy, D.

Atatürk Düşüncesinde Güzel Sanatlar

Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk. Yay.

S:47-55

1993

Ulusoy, D.

Sanat Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

C:10.,S:1.,247-259

1993

Ulusoy, D.

Sanatın Kurumlaşması: Modern Toplumlarda Plastik Sanatların Kurumlaşması

H.Ü. edebiyat Fakültesi Dergisi

C:9.,S:1-2.,103-115

1992

8. ÜYELİKLER

ÜYELİK DÖNEMİ

ÜYELİK TÜRÜ

KURULUŞ

1985-


Ankara Kadın Ressamlar Derneği


1991-


Sosyoloji Derneği

9. ÖDÜLLER

ÖDÜLÜN ADI

ALINDIĞI KURULUŞ

YILI

İhsan Doğramacı Üstün Başarı Özel Ödülü

Hacettepe Üniversitesi

1982

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr