Yüksek Lisans Programı

Programın Yapısı

Yüksek lisans programı, ders ve tez çalışmasını birleştiren karma bir yapıya sahiptir. Sosyoloji Semineri dışında programda açılan derslerin hepsi seçmeli olup, öğrencilerin en az toplam 21 kredilik ders almaları ve bunlarda gösterdikleri genel akademik başarının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Programa kayıtlı bir öğrenci bir dönemde en fazla 12 kredilik ders alabilir. Derslerinde başarısız olan ya da bu genel akademik ortalamaya ulaşamayan öğrencilere akademik başarı durumlarını iyileştirmeleri için ek bir yıllık süre tanınmaktadır. Bölüm başkanının onayı ile öğrenciler, önceden almamış olmak şartıyla derslerden ikisini sosyoloji lisans dersleri arasından seçebilirler. Yine aynı şekilde, öğrenciler isterlerse bazı derslerini (en fazla 3) diğer bölümler tarafından açılmış olan Yüksek Lisans dersleri arasından da seçebilirler. Öte yandan, sınav heyeti ve bölüm başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde, lisans öğrenimini bölümde yapmamış öğrencilerden bir ya da iki dönem bilim hazırlık eğitimi almaları istenebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin hakiki bir araştırmaya dayalı orijinal bir Yüksek Lisans Tezi yazmaları gerekmektedir. Öğrenci bu çalışmasını bir danışmanın nezareti altında yürütür ve kendisine 1 yıl süre tanınır ve danışmanın müracaatı ile bu sürenin 1 yıl daha uzatılması istenebilir. Gerek danışmanın atanması gerekse tez konusu Bölüm Akademik Kurulunun onayına tâbidir. Öğrenci, hazırladığı tezi, çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrencinin danışmanı bu jürinin doğal üyesidir.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr