Yüksek Lisans Programı

Programa Giriş Şartları

Bölümde yüksek lisans eğitimine başlayabilmek çeşitli ölçütlerin karşılanmasına bağlıdır. Bölüm, lüksek lisans öğrenimi için müracaat eden bireylerin sosyolojik kuramlar, araştırma yöntemleri ve güncel gelişmeler hakkındaki sosyolojik bilgi ve anlayışlarının düzeyini tespit etmek amacıyla yazılı ve sözlü sınav düzenlemektedir. Ancak, sadece sosyal, siyasal, idari, iktisadi, psikolojik ve beşeri bilimler dallarının birinde lisans öğrenimi görmüş ve 4 üzerinden en az 2.5'lik (% 62) akademik başarı ortalamasıyla mezun olmuş olan bireylerin yüksek lisans öğrenimi için müracaatları kabul edilmektedir. Bu bireylerin aynı zamanda ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)ndan en az 55 ve KPDS'den 60 veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı (ÜDS)ndan 60 veya TOEFL'dan 58 ya da IELTS'den 6.5 yabancı dil puanı almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca isteyen adaylar müracaat dosyalarına tavsiye mektubu da ekleyebilirler.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr