Yüksek Lisans Programı

Derslerin Listesi, Statüsü, Saat ve Kredileri

Güz Dönemi Dersleri

 

Statüsü

 

AKTS

Dersin Kodu ve Adı

Z/S*

TPK**

Kredisi

SOS 600 Özel Konular

Z

400

30

SOS 603 Sosyoloji Semineri I

Z

020

2

SOS 611 Metodoloji I                                

S

303

7

SOS 615 Sosyoloji Teorileri

S

303

7

SOS 618 Medya, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

S

303

7

SOS 625 Sanayi Sosyolojisi                        

S

303

7

SOS 627 Sosyal Tabakalaşma                    

S

303

7

SOS 629 Tüketimin Değişen Anlamları ve Tüketim Kültürü

S

303

7

SOS 631 Sosyalizasyon                             

S

303

7

SOS 635 İletişim Kuram ve Modelleri                

S

303

7

SOS 643 Kadın ve Toplum                         

S

303

7

SOS 645 Kırsal Sosyal Yapılar

S

303

7

SOS 665 Türk Sosyolojisinde Aktüel Problemler                           

S

303

7

SOS 681 Çağdaş Suç Teorileri                              

S

303

7

SOS 693 Toplumsal Kimlik Modelleri              

S

303

7

SOS 697 Sosyo-Kültürel Teoriler                        

S

303

7

*Z = Zorunlu, S = Seçmeli; ** T= Teorik Saat, P= Uygulama Saati, K= Kredisi        

Bahar Dönemi Dersleri

 

Statüsü

 

AKTS

Dersin Kodu ve Adı

Z/S*

TPK**

Kredisi

SOS 600 Özel Konular

Z

400

30

SOS 604 Sosyoloji Semineri II                          

Z

020

2

SOS 612 Metodoloji II                                             

S

303

7

SOS 614 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri     

S

303

7

SOS 616 Çağdaş Sosyoloji Teorileri                   

S

303

7

SOS 628 Sanat Sosyolojisi                                        

S

303

7

SOS 634 Değişme Sosyolojisi                          

S

303

7

SOS 658 Organizasyon Teorileri

S

303

7

SOS 662 Göç Sosyolojisi                                          

S

303

7

SOS 666 Türk Sosyologları                              

S

303

7

SOS 682 Gençlik Suçluluğu

S

303

7

SOS 692 Suç Sosyolojisi                                

S

303

7

SOS 696 Türkiye’de Toplumsal Kimlik Olgusu       

S

303

7

SOS 698 Kültür Sosyolojisi                                                      

S

303

7

*Z = Zorunlu, S = Seçmeli; ** T= Teorik Saat, P= Uygulama Saati, K= Kredisi

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr