2019-2020 Akademik Yılı Sosyoloji Bölümü Mezuniyet Töreni
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Arş.Gör.Serkan COŞKUN