Programa Giriş ve Mezuniyet Şartları

Öğretim imkânlarına bağlı olarak bölüm her yıl ortalama 70 lisans öğrencisi kabul etmektedir. Bölümde lisans eğitimi yapmak isteyen bireylerin lise ya da dengi öğretimi başarıyla tamamlamış olmaları ve üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmaları gerekmektedir. Üniversite giriş sınavı yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte ve öğrenciler yine aynı merkez tarafından aldıkları puan ve tercihlerine göre ilgili öğretim kurumlarına yerleştirilmektedir. Bu şekilde yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin bölüme kaydolup, öğrenimlerine başlayabilmek için başka bir sınava girmeleri gerekmemektedir.

Lisans öğreniminin süresi olağan hallerde dört yıl olup, öğrencilerin en geç yedinci yılın sonunda mezun olmaları gerekmektedir. Üstün başarı gösteren öğrenciler ise 3,5 yılda programı tamamlayabilirler. Programdan mezun olabilmek için bir öğrencinin en az 128 kredilik ders alması gerekmektedir. Bu konunun ayrıntıları Programın Yapısı başlığı altında açıklanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr