Güz Dönemi Dersleri

SOS 101 Sosyolojiye Giriş I

PSI 101 Psikolojiye Giriş

SOS 105 Hukuka Giriş

ANT 103 Sosyal Antropolojiye Giriş

SOS 115 Bilgiye Erişim ve Metin İşlemciler

TKD 103 Türk Dili I

ING 127 İngilizce I

 

 

SOS 203 Klasik Sosyoloji Teorileri I

SOS 219 Kurumlar Sosyolojisi

TAR 241 Sosyal Tarih

SOS 225 Yönetim Sosyolojisi

SOS 227 Çevre Sosyolojisi

SOS 251 İletişim Sosyolojisi

AIT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

ING 237 İngilizce III

 

 

SOS 303 Klasik Sosyoloji Teorileri III

SOS 305 Araştırma Metot ve Teknikleri I

SOS 307 Sosyal Bilimlerde İstatistik Metotları I

SOS 323 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

SOS 325 Kültür Teorileri

SOS 329 Endüstri Sosyolojisi

SOS 355 Sosyal Tabakalaşma

SOS 371 Siyaset Sosyolojisi

ING 337 İngilizce V

 

 

SOS 401 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II           

SOS 403 Araştırma Metot ve Teknikleri II

SOS 411 Kent Sosyolojisi

SOS 423 Türk Sosyoloji Tarihi II                 

SOS 425 Mezuniyet Çalışması I

ING 437 İngilizce VII

 

Bahar Dönemi Dersleri

SOS 100 Engellilik Sosyolojisi

SOS 102 Sosyolojiye Giriş II

FEL 104 Felsefeye Giriş

SOS 114 Hukuk Sosyolojisi

EKO 116 Genel İktisat

SOS 112 Bilim Tarihi

SOS 152 Küçük Gruplar Sosyolojisi

TKD 104 Türk Dili II

ING 128 İngilizce II

 

 

SOS 204 Klasik Sosyoloji Teorileri II

SOS 206 Sosyal Bilimlerde Metot

SOS 218 Türk Sosyo-Kültür Yapısı

SOS 220 Aile Sosyolojisi

SOS 222 Din Sosyolojisi

SOS 256 Sanat Sosyolojisi

SOS 264 Turizm Sosyolojisi

AIT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

ING 238 İngilizce IV

 

 

SOS 304 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I            

SOS 306 Survey İnceleme ve Uygulamaları   

SOS 308 Sosyal Bilimlerde İstatistik Metotları II                 

SOS 316 Türk Sosyoloji Tarihi I                   

SOS 318 Kırsal Toplumsal Yapılar

SOS 320 Veri İşleme ve Analizi

SOS 322 Proje Hazırlığı

SOS 382 Suç Sosyolojisi

ING 338 İngilizce VI

 

 

SOS 422 Sosyal Değişme

SOS 424 Sos. Teoride Postmodern Tartışmalar

SOS 426 Mezuniyet Çalışması II

SOS 430 Saha Araştırma İnceleme ve Uygulama

SOS 436 Göç Sosyolojisi

SOS 438 İktisat Sosyolojisi

ING 438 İngilizce VIII                                                  

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr