Öğrenci Başarısını Değerlendirme Yöntemleri

Yürürlükteki eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri uyarınca, öğrencilerin akademik başarısı her akademik yarıyıl içinde dersler devam ederken en az iki kez ve dersler bittikten hemen sonra final sınavları vasıtasıyla değerlendirilmek zorundadır. Değerlendirmenin yöntemi, kapsamı, zamanı ve ağırlığı dersi veren öğretim üyesinin kararına bırakılmıştır. Olağan değerlendirme yöntemi yazılı sınav yapmaktır. Ancak, ilgili öğretim üyesi sınav yerine geçmek üzere ev ödevi verebilir, öğrencilerden seminer sunumu yapmalarını, dönem ödevi hazırlamalarını ya da inceleme veya araştırma raporu yazmalarını isteyebilir. Her bir dersin sınavının nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgiye Ders içerikleri başlığı altındaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr