Ders İçerikleri

Course Code and Title: SOS 773-Women and the World of Employment

Type of Course: Elective
Course Length: One semester
Pre-requisite(s): None
Medium of Instruction: Turkish
Course Credits: 3 0 3
ECTS Credits: 10
Name of Lecturer: Dr. Gülay Arıkan
Course Contents: Methodological discussions on women studies, barriers for women to get promotion, changes in their life as a result of industralization and modernisation.
Course Objectives: At the end of the semester the students will be able to

  • Comprehend and account for the increased Professional participation of women in specialized fields such as medicine, law and science instead of agricultural and paid works.
  • Compare, comprehend and comment on welfare of women’s status in relation to physical, mental and economical issues, scoio-economical factors affecting the increased participation of women in work force, their expanded roles out of family, the effects of these on family and other related philosophical, psychological and political factors on the subject.

Teaching Method: Lectures with intense student participation, research by students, assignments
Assessment Method: Two research reports prepared by students
Recommended Reading    
Eyüpoğlu, A., Özal, S. ve Tanrısever T. (2000) Kentlerde Kadının İş Yaşamına Katılım          Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, Ankara: KSSGM.
Tezcan, Ercüment. (1998) “Çalışma Yaşamında Kadın-Erkek Eşitliği ve Avrupa Birliği   Çerçevesindeki Uygulamalar”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadın ve Gelecek,Ankara:    TODAİE.
TODAİE (1998), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Ankara: TODAİE.
Koray, Meryem. (1993) Çalışma Yaşamında Kadın Gelecekleri, İzmir: Basisen Eğitim ve         Kültür Yayınları.
Bolak, Hale. (1990) “Aile İçi Kadın-Erkek İlişkilerinin Çok Boyutlu Kavramsallaştırılmasına        Yönelik Öneriler”, Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar, (Der.       Şirin Tekeli), İstanbul: İletişim Yayınlaırı.
Chafetz, J.S. (1990) Gender, Equality, California: Sage Publication.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr