Course Contents

Course Code and Title: SOS 768-Turkish Sociologists

Course Type: Elective
Course Level: Ph.D.
Course Semester: Spring
Course Length: One semester
Prerequisite(s): None
Language of Instruction: Turkish
Course Credits: 303
ECTS Credits: 10
Lecturer: Dr. Nevin Güngör Ergan
Course Contents:

  • The historical period of the Turkish sociology and the schools of thought emerging in the II.Constitutional period.
  • How the views of some selected Turkish sociologists (Hilmi Ziya Ülken Orhan Türkdoğan, Sabri F. Ülgener, Birsen Gökçe, Şerif Mardin, Amiran Kurtkan Bilgiseven, Nihat Nirun vb.) have been shaped with the Turkish socio-cultural-life and effects from the West, how they have impacted the Turkish socio-cultural structure and intellectual life and where they stand in the history of the Turkish .

Course Objectives: The end of this course the students can explain, interprete and evalute;
The historical period of the Turkish sociology and the schools of thought emerging in the II.Constitutional period; how the views of some selected Turkish sociologists (Hilmi Ziya Ülken Orhan Türkdoğan, Sabri F. Ülgener, Birsen Gökçe, Şerif Mardin, Amiran Kurtkan Bilgiseven, Nihat Nirun vb.) have been shaped with the Turkish socio-cultural-life and effects from the West, how they have impacted the Turkish socio-cultural structure and intellectual life and where they stand in the history of the Turkish .
Theaching Method: The post-graduate students are supposed to examine the issue, to prepare a research paper and to deliver a presentation, active participation and discussions are encouraged.
Assesment Method: One report (50 %) and a final report (50 %).

Reading List:

Gökçe, Birsen. (1984) Orta Öğretim Gençliğinin Beklenti ve Sorunları, Ankara: M.E.B.Yayını.
Kurtkan, Amiran. (1977) Sosyolojik Açıdan Eğitim Yolu ile Kalkınmanın Esasları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını.
Mardin, Şerif. (1995) Türkiye’de Toplum ve Siyaset, 5.b., İstanbul: İletişim Yayını.
Nirun, Nihat. (1994) Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, Ankara: A.K.D.T.Y.K. Yayını.
Türkdoğan, Orhan. (1999) Kemalist Sistem- Kültürel Boyutları, İstanbul: Alfa Yayını.
Ülgener, Sabri F. (1981) Dünü ve Bugünü ile Zihniyet ve Din, İstanbul: Der Yayını.
Ülken, Hilmi Ziya. (1998) İnsani Vatanperverlik, İstanbul: Ülken Yayını.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr