Course Contents

Course Code and Title: SOS 666-Turkish Sociologists

Course Type: Elective
Course Level: Masters
Course Semester: Spring
Course Length: One semester
Prerequisite(s): None
Language of Instruction: Turkısh
Course Credits: 303
ECTS Credits: 7
Lecturer: Dr. Nevin Güngör Ergan
Course Contents:

  • The historical period of the Turkish sociology.
  • The schools of thought emerging in the II.Constitutional period.
  • How the views of some selected Turkish sociologists (Mübeccel Belik Kıray, Niyazi Berkes, Şerif Mardin, Baykan Sezer, Nilüfer Göle, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mümtaz Turhan, Erol Güngör, İsmail Hüsrev Tökin etc.), have been shaped with the Turkish socio-cultural-life and effects from the West, how they have impacted the Turkish socio-cultural structure and intellectual life, where they stand in the history of the Turkish sociology.

Course Objectives: The end of this course the students can explain, interprete and evaluate; the historical period of the Turkish sociology, the schools of thought emerging in the II.Constitutional period, how the views of some selected Turkish sociologists ( Mübeccel Belik Kıray, Niyazi Berkes, Şerif Mardin, Baykan Sezer, Nilüfer Göle, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mümtaz Turhan, Erol Güngör, İsmail Hüsrev Tökin etc.), have been shaped with the Turkish socio-cultural-life and effects from the West, how they have impacted the Turkish socio-cultural structure and intellectual life, where they stand in the history of the Turkish sociology.
Theaching Method: The post-graduate students are supposed to examine the issue, to prepare a research paper and to deliver a presentation, active participation and discussions are encouraged.
Assesment Method: One report (50 % ) and a final report ( 50 % ).

Recommended Reading List:

  Berkes, Niyazi. (t.y.) Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu- Batı Yayını.
Göle, Nilüfer. (1992) Modern Mahrem, 3.b., İstanbul: Metis Yayını.
Güngör, Erol. (1993) Sosyal Meseleler ve Aydınlar, İstanbul: Ötüken Yayını.
Kıray, Mübeccel Belik. (2000) Ereğli- Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, 3.b.,
İstanbul: Bağlam Yayını.
Mardin, Şerif. (1997) Türk Modernleşmesi- Makaleler 4, (Der: M. Türköne\T. Önder),
5.b., İstanbul: İletişim Yayını.
Tökin, İsmail Hüsrev. (1946) İktisadi ve İçtimai Türkiye- Rakamlarla Türkiye’de Sanayi,
Ankara: Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Yayını.
Turhan, Mümtaz. (1987) Kültür Değişmeleri, İstanbul: İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayını.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr