Course Contents

Course Code and Title: SOS 264-Sociology of Tourism

Course Type: Elective
Course Level: Undergraduate
Year and Semestre: Second year, Spring
Course Length: One semestre (3 hours lectures)
Prerequisite(s):  None
Language of Instruction: Turkish
Course Credits: 3 0 3
ECTS Credits : 6
Lecturer: Dr. Cahit Gelekçi
Course content: 

  • The basic concepts related to tourism,
  • Structural development of tourism in history
  • Diversity of tourism,
  • The relationship between tourism and other sciences,
  • The relationship between tourisim and Endustrial Revolution.
  • The effects of tourism on economic and social structures,
  • The importance of tourism in Turkish history,
  • The effects of tourism on social and economic structure of Turkey. 

 Course Objectives:
At the end of this course the student will explain and comment on the basic concepts related to tourism, structural development of tourism in history, diversity of tourism, the relationship between tourism and other sciences, the relationship between tourisim and Endustrial Revolution, the effects of tourism on economic and social structures, the impotance of tourism in Turkish history, the effects of tourism on social and economic structure of Turkey.
Teaching Method: Lectures and classroom discussions
Assessment Method: One written exam (25%), take home (25%), and one final (50%)
Reading List:
Er, Tülay. (2001). Turizm Sektöründe Türk Kültüründen Etkin ve Etkili Bir Biçimde Yararlanılması Gerekliliği, Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.51-59
Kozak, Nazmi; M. Akoğlan.(1994). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Ankara: Anatolia Yayıncılık.
Özdemir, Mehmet. (1992) Turizmin Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri, Ankara.
Özdemir, Mehmet. (1998) Turizme Fiske Taşları, Ankara: Rekmay ltd.Şt.
Usta, Öcal. (1998) Turizm, Turizm olayına ve Türk Turizm Politikalarına Yapısal Yaklaşım, İstanbul: Sümbül Basımevi.
Usta, Öcal. (1998) Turizm, İstanbul: Altın Kitaplar.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr